suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Perusopetuksen oppilashuolto

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Jokioisten kunta
Alue: Jokioinen
Palvelun kieli: suomi

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jonka muodostavat koulun rehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori tai koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa muut asiantuntijat.


Toimi näin

Jos oppilaalla tai hänen huoltajallaan herää huoli oppilaan hyvinvoinnista, hän voi ottaa yhteyttä opettajaan tai oppilashuoltopalveluihin. Aloitteen oppilashuollon piiriin hakeutumisessa voi tehdä oppilas itse, huoltaja, oppilaan opettaja tai muu henkilö, joka on huomannut huolen aiheen. Oppilashuollon palvelujen käyttö on vapaaehtoista, joten päätöksen palvelujen vastaanottamisesta tekee oppilas tai hänen huoltajansa.

Oppilashuoltopalvelujen eli kouluterveydenhuollon, kuraattori-ja psykologipalvelujen saatavuus kerrotaan koulujen omissa lukuvuositiedotteissa ja oppilashuoltosuunnitelmissa. Nämä on luettavissa koulujen peda.net sivuilla.

Jokioisten kunnan lisäksi oppilashuollon palveluita kouluissa järjestää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY)


Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.


Palvelun toteuttaa: 
Jokioisten kunta