suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Järvenpään kaupunki

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Järvenpää
  • Julkinen palvelu
Alue Järvenpää
Palvelun kieli suomi

Oppilashuolto on lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä ja psyykkisestä sekä sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää oppilaan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia.


Toimi näin

Perusopetuksen oppilashuollon verkkosivuilta löydät ohjeet avun hakemiseen.


Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.


Palvelun toteuttaa: 
Järvenpään kaupunki