suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jämijärven kunta

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Jämijärvi
  • Julkinen palvelu

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Koululla toimii oppilashuoltoryhmä, jonka muodostavat koulun rehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori tai koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa muut asiantuntijat.

Oppilashuoltoa ovat mm. koulukuljetukset, kouluruokailu, lukujärjestystekniset asiat, luokka- ja ryhmäkoko, opettajien ja oppilaiden välinen vuorovaikutus, oppilaiden keskinäiset suhteet, koulun tapahtumat ja tilaisuudet, kouluterveydenhuolto ja koulu-kuraattori- ja psykologipalvelut. Oppilashuoltoa ovat siis kaikki ne asiat, joilla koulussa lisätään oppilaan mahdollisuutta oppimiseen sekä hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Oppilashuollon tarkoituksena on myös ennaltaehkäistä ja osittain poistaa oppimista ja kokonais-valtaista hyvinvointia vaikeuttavia tekijöitä kouluyhteisössä.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä. Oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa monialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä. Koulukohtaista oppilashuoltoryhmää johtaa koulutuksen järjestäjän nimeämä edustaja ( rehtori )

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJämijärven kunta
Palvelusta vastaaJämijärven kunta
Alue Jämijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Jämijärven kunta
Päivitetty: 1.6.2021