suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Askolan kunta

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Askola
  • Julkinen palvelu

Maksuton oppilashuolto ja sen palvelut ovat jokaisen oppilaan oikeus esi- ja perusopetuksessa. Oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Laki määrittelee myös oppilashuollon ja sen palvelut sekä säätää yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä oppilashuollossa. (31a §). Perusopetuslaissa on säädökset henkilötietojen salassapidosta ja käsittelystä sekä opetuksen järjestäjän oppilasta koskevasta tietojensaantioikeudesta ja tietojenantamisvelvollisuudesta (40-41 §).

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAskolan kunta
Palvelusta vastaaAskolan kunta
Alue Askola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Askolan kunta
Päivitetty: 24.9.2021