suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kempeleen kunta

Perusopetuksen oppilaanohjaus

  • Palvelu
  • Kempele
  • Julkinen palvelu

Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sen avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Vuosiluokilla 1-2 oppilas oppii opiskelutaitoja sekä kantamaan vastuuta omasta koulutyöstään ja -tehtävistään. Oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea oppilaan sosiaalista kasvua sekä estää oppimisvaikeuksien syntyä. Oppilaanohjaus toteutetaan eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä.

Vuosiluokilla 3-6 ohjauksen tehtävänä on ohjata oppilasta yhä laajempaan itsenäistymiseen ja vastuullisuuteen koulutyössä ja tehtävien tekemisessä. Yhteistoiminnallisuuteen ja toisten ihmisten huomioon ottamiseen kiinnitetään huomiota. Oppilasta harjaannutetaan uusiin työtapoihin ja tiedonhankintataitoihin. Ohjauksen tehtävänä on ohjata oppilasta yhä laajempaan itsenäistymiseen ja vastuullisuuteen koulutyössä ja tehtävien tekemisessä. Kuudennella luokalla oppilas tutustuu 7-9 luokkien opiskeluun ja kouluun. Oppilaanohjaus toteutetaan eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteydessä.

Vuosiluokilla 7–9 oppilaanohjaus järjestetään siten, että se tarjoaa oppilaalle kokonaisuuden, joka muodostuu henkilökohtaisesta ohjauksesta, pienryhmäohjauksesta, luokkamuotoisesta ohjauksesta ja työelämään tutustumisesta. Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä oppilaanohjaajan kanssa. Pienryhmäohjauksessa oppilaalla on mahdollisuus käsitellä tulevaisuudensuunnitelmiaan ja opiskeluun liittyviä kysymyksiä muiden ryhmään osallistuvien oppilaiden kanssa. Luokkamuotoisessa ohjauksessa käsitellään kaikkia oppilaita koskevia yhteisiä asioita. Luokkamuotoista ohjausta on 7. luokalla 0,5 vuosiviikkotuntia, 8. luokalla 0,5 vuosiviikkotuntia ja 9. luokalla 1 vuosiviikkotunti. Työelämään tutustumisjaksolla oppilas saa omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidoissa työympäristöissä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulussa oppilaanohjausta toteutetaan yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKempeleen kunta
Palvelusta vastaaKempeleen kunta
Alue Kempele
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kempeleen kunta
Päivitetty: 29.10.2019