suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Karstulan kunta

Perusopetuksen ja esiopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Karstula
  • Julkinen palvelu

Karstulan kunnassa tarjotaan monentasoista erityisopetusta ja oppimisen tukea. Pääperiaatteena on tarjota tukea oppilaalle yleisopetuksen ryhmään. Tarvittaessa tarjotaan pienryhmätukea. Erityisopetuksen ja oppimisen tuen aloite voi lähteä opettajan, rehtorin, kuraattorin, terveydenhoitajan tai huoltajan toimesta. Mikäli huoltaja näkee oppimisen tukimuotoja tarpeelliseksi, keskustellaan niistä luokanopettajan tai luokanvalvojan kanssa. Koulussa asiaa käsittelee tarvittaessa monialainen asiantuntijaryhmä, jossa kartoitetaan tarkoituksen mukaiset tukimuodot ja niiden saatavuus. Rehtori tekee tarvittaessa viranhaltijapäätöksen.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKarstulan kunta
Palvelusta vastaaKarstulan kunta
Alue Karstula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Karstulan kunta
Päivitetty: 29.10.2019