suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siilinjärven kunta

Perusopetuksen iltapäivätoiminta

  • Palvelu
  • Siilinjärvi
  • Julkinen palvelu

Siilinjärven kunnassa järjestetään iltapäivätoimintaa noin 280 lapselle.

Toiminta on tarkoitettu lähinnä 1. - 2. luokan ja erityisen tuen oppilaille ja mikäli ryhmissä on tilaa myös 3. - 4.-luokkalaisilla on mahdollisuus osallistua tähän toimintaan.

Iltapäiväkerhot ovat avoinna klo 12.00-16.30.

Iltapäivätoimintaa järjestävät Juniori-KalPa ry, Siilinjärven Pesis ry, Siilinjärven seurakunta ja S ...

Toimi näin

Kerhot ovat toiminnassa koulujen työpäivinä, lukuun ottamatta lukukauden päätöspäiviä sekä loma-/vapaapäiviä. Toiminnanjärjestäjät voivat tämän lisäksi järjestää omia henkilökunnan koulutustilaisuuksia, jolloin iltapäivätoimintaa näinä päivinä ei ole. Näistä päivistä toiminnanjärjestäjät tiedottavat huoltajille hyvissä ajoin.

Toiminnan lähtökohtana on tarjota lapselle turvallinen kasvuympäristö koulupäivän jälkeen. Tavoitteenamme on tukea lasten kehitystä ja luoda perusta hyville vapaa-ajankäyttötavoille.

Jokaisella iltapäivätoiminnan järjestäjällä on omat painopistealueensa valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi. Juniori-KalPa ja Siilinjärven Pesis tarjoavat mahdollisuuden liikuntaan, seurakunta painottaa kristillisiä elämänarvoja ja kunnan kerhot painottavat liikunnallisuutta sekä sosiaalisia taitoja.

Kerhot ovat avoinna klo 12.00 – 16.30.

Iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Palvelun toteuttaa

Siilinjärven kunta

Palvelusta vastaa

Siilinjärven kunta
Tekstistä vastaa: Siilinjärven kunta
Päivitetty: 14.4.2022