suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Perusopetuksen iltapäivätoiminta

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia vähentämällä lasten yksinoloa ja tarjoamalla turvalliset olosuhteet sekä aikuisen läsnäoloa ja ohjausta koulupäivän jälkeen. Iltapäivätoimintaa järjestetään lukuvuoden koulupäivinä klo 11 - 17 välisenä aikana joko koulun tiloissa tai koulun läheisyydessä sijaitsevissa muissa tiloissa. Toiminnassa tarjotaan välipala, leik ...

Toimi näin

Iltapäivätoimintaan hakeminen:

  • Hae iltapäivätoiminnan paikkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen iltapäivätoiminnan sähköisen asioinnin kautta tehtävällä hakemuksella. Hakemuksessa voi määritellä haluamansa iltapäivätoiminnan aloittamisajankohdan. Hakuvaihtoehdoista valitaan vain sen koulun iltapäivätoimintapaikka, jossa lapsi on oppilaana. Hakuajasta seuraavalle lukuvuodelle tiedotetaan erikseen.
  • Iltapäivätoimintaan voi hakea myös lukukauden aikana.

Iltapäivätoimintapaikan irtisanominen

  • Ilmoita irtisanomisesta palveluohjaukseen varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi.
  • Irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Mikäli iltapäivätoimintapaikka halutaan päättymään esim. tammikuun alusta, tulee irtisanominen tehdä marraskuun aikana. Iltapäivätoimintapaikka päättyy aina kuukauden loppuun.

Iltapäivätoiminnan maksujen alennus tai maksuvapautus voidaan myöntää ainoastaan voimassa olevaan toimeentulotukipäätökseen, sosiaalihuollon lausuntoon tai maahanmuuttoviranomaisen lausuntoon perustuen. Lisätietoja saat perusopetuksen iltapäivätoiminnan palveluohjauksesta.

Voit jättää palautetta iltapäivätoiminnasta sähköpostitse varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi tai Rovaniemen kaupungin palaute- kanavan kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Iltapäivätoiminta on tarkoitettu kaikille 1.–2.-luokkalaisille. Lisäksi toimintaan voivat hakea erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. Rovaniemellä iltapäivätoimintaa tarjotaan ja järjestetään ensisijaisesti peruskoulun 1. - 2. vuosiluokan oppilaille. Erityisen tuen päätös ylemmillä vuosiluokilla kuin 1.-2. luokka ei yksinään oikeuta iltapäivätoimintapaikkaan. Rovaniemellä ei järjestetä aamupäivätoimintaa. Iltapäivätoimintaan tulee hakea jokainen lukuvuosi erikseen.

Kehitysvammalain mukaisesti järjestettävää iltapäivätoimintaa (KIP) järjestetään erillisenä toimintana Rantavitikan, Nivavaaran ja Myllärin kouluilla. Toimintaa koordinoi kokonaisuudessaan Lapin hyvinvointialue.

Iltapäivätoimintapaikan ryhmäkokoon vaikuttaa toimintaan osallistuvien lasten tuen tarve sekä iltapäivätoiminnan käytettävissä olevat tilat. Erityistä tukea saavien oppilaiden iltapäivätoiminta järjestetään muun iltapäivätoiminnan yhteydessä. Tarvittaessa toimintaan osallistuvien lasten tuen tarpeista konsultoidaan lukukausittain Rovaniemen kaupungin kasvun ja oppimisen tuen tiimiä ryhmän enimmäiskokoa määriteltäessä.

Rovaniemen kaupunki on Perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmassa (Sivistyslautakunta 22.2.24 23§) määrittänyt valintaperusteet iltapäivätoimintaan.

Lisätietoja saat Rovaniemen perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmasta.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7:n ja 17:n välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen.

Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa.

Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestävät kunta ja hyvinvointialue yhdyspintayhteistyönä.

Palvelun toteuttaa

Rovaniemen kaupunki

Palvelusta vastaa

Rovaniemen kaupunki
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 1.3.2024