suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen kaupunki

Perusopetuksen iltapäivätoiminta

  • Palvelu
  • Raahe
  • Julkinen palvelu

Perusopetuslain mukainen koululaisten iltapäivätoiminta on tarkoitettu Raahen kaupungissa toimivien koulujen 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille, sekä oppilaille joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Aamupäivätoimintaa ei järjestetä.

Koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnointi ja kokonaisvastuu on Raahen kaupungin opetustoimella.

Iltapäivätoiminnan tuottajana on Raahen kaupungin opetustoimi ja toimintaa organisoivat koulujen rehtorit ja koulunjohtajat.

Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkina koulupäivinä, mutta ei lauantaille osuvina koulupäivinä.

Iltapäivätoiminta alkaa koulun päättymisestä (klo 11 tai 12) jatkuen klo 16.30 saakka. Koulujen loma-aikoina ei järjestetä iltapäivätoimintaa.

Toiminta ei rajoitu toimintapaikkaan, vaan toiminnassa hyödynnetään kunkin alueen mahdollisuuksia mahdollisimman monipuolisesti. Toiminnan aikana ulkoillaan ja retkeillään lähiympäristössä.

Toimintaan ei ole maksutonta koulukuljetusetua, ellei oppilaalla ole siihen oikeuttavaa yksilöllistä päätöstä muun lainsäädännön (32§:n mukainen koulumatkaetu) perusteella.

Jokaisella toimipaikalla on oma turvallisuussuunnitelma, jota päivitetään tarpeen mukaan vuosittain.

Toimi näin

Tammikuussa lähetetään tiedote ja ohje iltapäivätoimintaan hakemisesta syksyllä 1. luokan aloittaville oppilaille. Ilmoittautuminen tapahtuu Wilman kautta. Tulevien 2. luokan oppilaiden ilmoittautumiseen käytetään jo olemassa olevia Wilma tunnuksia. Iltapäivätoimintaan voin hakea myös hakuajan jälkeen hakulomakkeella.

Iltapäivätoimintaan hakemisesta tiedotetaan paikallislehdessä, Raahen kaupungin verkkosivuilla ja Wilman kautta. Huoltaja saa päätöksen iltapäivätoimintapaikasta kevään aikana.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Palvelu on maksullinen.

https://raahe.fi/perusopetus/iltapaivatoiminta

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaahen kaupunki
Palvelusta vastaaRaahen kaupunki
Alue Raahe
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raahen kaupunki
Päivitetty: 7.4.2022