suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kemin kaupunki

Perusopetuksen iltapäivätoiminta

  • Palvelu
  • Kemi
  • Julkinen palvelu

Kemissä 1.-2. luokkien oppilaiden sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden iltapäivätoiminta on suunniteltu osaksi koulun toimintaa. Toimintaa järjestetään päivittäin klo 12.15.-16.15 ja siinä noudatetaan koulun laatimaa toimintasuunnitelmaa.

Iltapäivän aikana lapsilla on mahdollisuus tehdä kotitehtäviä, ulkoilla, leikkiä ja osallistua ohjattuun toimintaan sekä rauhoittua lueskelemaan ja pelaamaan. Toiminnan vetäjinä toimivat koulunkäynninohjaajat

Oppilaat ovat vakuutettuja iltapäivätoiminnan aikana. (Aamukerhoa ei järjestetä.)

Toimi näin

Iltapäivätoimintaan haetaan erillisellä ilmoittautumislomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Iltapäivätoiminnan maksu on 80 € yli 10 krt/kk ja 40 € 10 kertaa tai alle / kk. Kuukausimaksu pitää sisällään toiminnan, tapaturmavakuutuksen toiminta-aikana sekä välipalan.

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Päätöksen tästä tekee sivistystoimenjohtaja. Maksualennusta voi hakea lomakkeella.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKemin kaupunki
Palvelusta vastaaKemin kaupunki
Alue Kemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kemin kaupunki
Päivitetty: 13.11.2020