suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Perusopetuksen erityisopetus

 • Palvelu
 • Naantali
 • Julkinen palvelu

Perusopetuksen oppilaalla on oikeus saada erityisopetusta tai muuta tukea oppimisvaikeuksiin. Naantalin kaikissa kouluissa annetaan monimuotoista, laaja-alaista erityisopetusta. Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan Kuparivuoren ja Maijamäen kouluissa. Tarvittaessa ja tapauskohtaisesti Naantalin kaupunki ostaa erityisopetuksen palveluja myös muilta kunnilta.

Oppimisvaikeudet voivat olla kielellisiin tai matemaattisiin taitoihin liittyviä tai ne voivat liittyä:

 • yksittäisiin oppiaineisiin
 • opiskelutaitoihin
 • sosiaalisiin taitoihin
 • opiskelumotivaatioon
 • sopeutumisvaikeuksiin
 • vammaan tai
 • sairauteen.

Erityisopetusta annetaan kolmella tasolla: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen. Erityisopetus voi olla osa-aikaista tai kokoaikaista opetusta pienryhmässä.

Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan mukauttaa, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Oppimäärää voidaan yksilöllistää, jos oppilaalla ei ole edellytyksiä suoriutua perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärästä hyväksytysti.

Toimi näin

Vanhemmat tai oppilas itse voi ottaa yhteyttä opettajaan, rehtoriin, erityisopettajaan tai koulupsykologiin joko puhelimitse, sähköpostilla tai Wilma-viestillä.

Kenelle ja millä ehdoin

 • Yleisen ja tehostetun tuen tarpeesta päättävät koulun opettajat ja erityisopettaja yhteistyössä huoltajan kanssa.
 • Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää, että oppilaan koulunkäynnistä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta.
 • Erityisen tuen tarpeesta tehdään aina hallintopäätös. Erityisopetukseen otettavalle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNaantalin kaupunki
Palvelusta vastaaNaantalin kaupunki
Alue Naantali
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 25.11.2020