suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Puumalan kunta

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Puumala
  • Julkinen palvelu

Puumalassa painotetaan varhaista puuttumista oppimisen ja koulunkäynnin pulmiin. Puumalan yhtenäiskoulussa erityistä tukea saavien oppilaiden opetus tapahtuu osa-aikaisena erityisopetuksena. Erityisen tuen aikana huomioidaan oppilaan kehityksen, kasvun ja oppimisen yksilölliset tarpeet. Erityisen tuen oppilaiden opetus pyritään toteuttamaan yleisopetusryhmissä eri tukitoimien avulla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä.

Toimi näin

Ota yhteyttä koulun rehtoriin tai erityisopettajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelusta vastaaPuumalan kunta
Palvelun toteuttaaPuumalan kunta
Alue Puumala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Puumalan kunta
Päivitetty: 29.10.2019