suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pomarkun kunta

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Pomarkku
  • Julkinen palvelu

Kirkonkylän koululla että yhteiskoululla toimii laaja-alainen erityisopettaja. Lisäksi kunnassamme toimii kolme pienryhmää, 1-2 & 3-6 -luokkien ryhmät Kirkonkylän koulun yhteydessä ja 7-9 -luokkien ryhmä yhteiskoululla.

Laaja-alainen erityisopetus on osa koulun toimintaa ja se koskee kaikkia yleisopetuksen oppilaita. Opetus tapahtuu yksilö- tai pienryhmäopetuksena erityisopetustilassa tai samanaikaisopetuksena opetusta eriyttäen oppilaan omassa luokassa. Laaja-alaista erityisopetusta voimme antaa myös oppilaan luokkatuntien ulkopuolella, jos näin sovimme.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPomarkun kunta
Palvelusta vastaaPomarkun kunta
Alue Pomarkku
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pomarkun kunta
Päivitetty: 16.12.2020