suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pielaveden kunta

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Pielavesi
  • Julkinen palvelu

Luokaton erityisopetus tarjoaa tukeaan oppilaille, joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia. Erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle tehdään oma henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) yhdessä koulun, huoltajien ja muun lasta hoitavan henkilöstön kanssa.

Opetusta voidaan toteuttaa yleisopetuksen yhteydessä, osa-aikaisen erityisopetuksen tuella tai pienryhmässä.

Lapsen siirtämisestä erityisopetukseen neuvotellaan aina huoltajien kanssa.

Toimi näin

Jos lapsella ilmenee tuen tarvetta, ole yhteydessä oppilaan luokanopettajaan, luokanvalvojaan tai ko. ainetta opettavaan opettajaan.

Jos yleinen tuki ja tämän jälkeen suunniteltu tehostettu tuki ei riitä, tehdään koululla yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa pedagoginen selvitys erityisen tuen tarpeesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPielaveden kunta
Palvelusta vastaaPielaveden kunta
Alue Pielavesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pielaveden kunta
Päivitetty: 28.9.2021