suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Loviisan kaupunki

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Loviisa
  • Julkinen palvelu

Oppilailla jotka ovat erityisen tuen piirissä ja tarvitsevat laajaa tukea koulunkäyntiinsä on oikeus luokkamuotoiseen erityisopetukseen. Opetus luokkamuotoisessa erityisopetuksessa tarkoittaa sitä, että oppilas saa erityisopettajan erityisopetusta ryhmässä, jossa on korkeintaan 10 oppilasta. Erityisluokanopettajan lisäksi erityisluokissa työskentelee tarpeen mukaisesti koulunkäynninohjaajia. Erityisopetusta järjestetään muun opetuksen yhteydessä osittain tai kokonaan erityisluokassa tai pienryhmässä, oppilaan tarpeen mukaan.

Loviisassa erityisluokkaopetusta tarjotaan Harjurinteen yhtenäiskoulussa, Generalshagens skolassa ja Lovisanejdens högstadiumissa.

Kiertävät erityisopettajat työskentelevät useissa kouluissa tilapäisesti tai säännöllisesti tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLoviisan kaupunki
Palvelusta vastaaLoviisan kaupunki
Alue Loviisa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Loviisan kaupunki
Päivitetty: 26.5.2020