suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Laukaassa oppilaan koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvät pulmat pyritään tunnistamaan jo varhaisessa vaiheessa. Oppilasta tuetaan ensisijaisesti oman koulun tarjoamilla tukimuodoilla.

Erityisopetus on järjestetty sekä luokkamuotoisena että osa-aikaisena erityisopetuksena. Lisäksi kirkonkylän, Lievestuoreen ja Vihtavuoren kouluilla toimii yleisopetuksen pienryhmät, jotka osaltaan tukevat erityis ...

Toimi näin

Laukaassa perusopetuksen tukitoimet suunnitellaan yhdessä huoltajan, oppilaan opettajan, erityisopettajan ja oppilashuollon henkilöstön kanssa. Hallintopäätökset erityisestä perusopetuksen tuesta tekee sivistysjohtaja.

Lisätietoja perusopetuksen erityisopetuksesta ja erityisestä tuesta saat verkkosivulta sekä koulujen johtajilta ja rehtoreilta. Henkilökunnan yhteystiedot löydät koulujen omilta verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Palvelun toteuttaa

Laukaan kunta

Palvelusta vastaa

Laukaan kunta
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 6.6.2023