suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laihian kunta

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Laihia
  • Julkinen palvelu

Kun oppilaalla on oppimis-, sopeutumis- tai muita vaikeuksia, hänen tulee saada tarvitsemaansa tukea ns. kolmiportaisen tuen mallin mukaisesti. Yleistä tukea ovat mm. tukiopetus sekä erityisopettajan antama puheopetus. Tehostettua tukea ovat mm. laaja-alaisen erityisopettajan antama erityisopetus. Erityisopetus on tuolloin osa-aikaista ja sen tavoitteena on tukea yleisopetuksessa opiskelevaa oppilasta, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia. Erityistä tukea saava oppilaan oppiminen tapahtuu pääasiallisesti pienryhmässä. Käytänteet hieman vaihtelevat eri koulusta riippuen johtuen mm. siitä onko käytössä pienryhmää/luokkaa.

Laihian Yhtenäiskoulussa on kiertäviä, laaja-alaisia erityisopettajia, jotka antavat osa-aikaista erityisopetusta vuosiluokilla 1-6. Näiden erityisopettajien tehtäviin kuuluu myös esikoululaisten erityis- ja puheopetus. Vuosiluokilla 7-9 työskentelee yksi laaja-alainen erityisopettaja. Koulunkäynninohjaajia työskentelee jokaisessa toimipisteessä oppimisen ja koulunkäynnin tukena.

Laihialla toimii pienluokkia 1-9 luokkien oppilaille. Niissä toimivat opettajina erityisluokanopettajat, lisäksi luokissa on koulunkäyntiavustajia. Pienluokassa voi opiskella enintään 10 oppilasta.

Laihialla toimii myös kielen erityisvaikeuksien pienluokka. Luokan lapset ovat 1.-6. luokkalaisia. Luokassa työskentelee erityisopettaja ja kaksi koulunkäynninohjaajaa. Luokka tekee tiivistä yhteistyötä koulun yleisopetuksen kanssa. Kaikki luokan lapset ovat integroituina yleisopetuksen luokkiin taito- ja taideaineissa, osa lapsista myös muissa aineissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Pienluokassa opiskelevat erityisopetukseen siirretyt oppilaat, joiden opetus on yksilöllistetty useissa oppiaineissa tai jotka keskittymisen, käyttäytymisen tai ryhmässä toimimisen vaikeuksien vuoksi tarvitsevat erityistä tukea ja pienemmän ryhmän opiskeluunsa. Useimmat pienluokan oppilaat opiskelevat taitoaineita tai muitakin oppiaineita integroituna yleisopetukseen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelusta vastaaLaihian kunta
Palvelun toteuttaaLaihian kunta
Alue Laihia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laihian kunta
Päivitetty: 4.7.2019