suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kotkan kaupunki

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Kotka
  • Julkinen palvelu

Perusopetuksen oppilailla on oikeus saada tarvittaessa erityisopetusta tai muuta tukea. Tuki voi olla yleistä, tehostettua tai erityistä. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää muun koulutyön ohessa tai esimerkiksi erityisluokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä.

Toimi näin

Jos oppilaalla ilmenee tuen tarvetta, tulee huoltajan olla ensisijaisesti yhteydessä oppilaan luokanopettajaan, luokanvalvojaan tai ko. ainetta opettavaan opettajaan. Mikäli yleinen tuki ja tämän jälkeen suunniteltu tehostettu tuki ei riitä, tehdään koululla yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa pedagoginen selvitys. Tarvittaessa oppilas voidaan ohjata jatkotutkimuksiin tuen tarpeen tarkempaa selvittämistä varten. Pedagogisen selvityksen ja mahdollisten asiantuntijalausuntojen perusteella rehtori esittää erityisen tuen aloittamista. Erityisopetuksen suunnittelija tekee asiasta viranhaltijapäätöksen.

Mikäli huoltajalla on oppilasta koskevia lausuntoja, joissa suositellaan erityistä tukea, ne tulee toimittaa erityisopetuksen suunnittelijalle.

Jos erityisen tuen oppilas on muuttamassa Kotkaan, on huoltajan hyvä olla yhteydessä erityisopetuksen suunnittelijaan ja toimittaa erityistä tukea koskevat päätökset, HOJKS sekä mahdolliset asiantuntijalausunnot hänelle jo etukäteen, jotta oppilaan koulupaikkaa koskevat ratkaisut voidaan tehdä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Jos tarvitaan erityistä tukea, oppilaan koulunkäynnistä laaditaan moniammatillisesti pedagoginen selvitys, joka sisältää kuvauksen oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta.

Pedagogisen selvityksen ja rehtorin esityksen perusteella erityisopetuksen suunnittelija tekee erityisen tuen päätöksen. Oppilaan opetusta koskevat asiat määritellään tarkemmin henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS), joka tehdään koululla yhteistyössä huoltajan, oppilaan ja häntä opettavien opettajien kanssa ja tarkistetaan tarvittaessa, vähintään kuitenkin kerran lukuvuodessa.

Erityisen tuen päätös tarkistetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään toisen vuosiluokan jälkeen ja ennen oppilaan siirtymistä yläkouluun.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKotkan kaupunki
Palvelusta vastaaKotkan kaupunki
Alue Kotka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kotkan kaupunki
Päivitetty: 2.10.2020