suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Konneveden kunta

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Konnevesi
  • Julkinen palvelu

Konnevedellä oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki on jaettu kolmeen portaaseen. Yleinen tuki tarkoittaa esimerkiksi opetuksen eriyttämistä, opettajan ohjausta, tukiopetusta, koulunkäyntiavustajan tukea ja osa-aikaista erityisopetusta. Yleinen tuki kirjataan Wilmaan oppilaan tietoihin ("Tuki" - "Toimenpiteet" - "Tukitoimet").

Tehostetun tuen piiriin siirrytään, jos yleisen tuen tukimuodot eivät jonkin oppilaan kohdalla riitä. Tehostetun tuen aloittaminen edellyttää sitä edeltävää yleistä tukea, opettajien tekemää pedagogista arviota sekä oppimissuunnitelmaa. Tehostetun tuen piirissä olevat oppilaat opiskelevat kuitenkin yleisen opetussuunnitelman mukaan, ilman että oppimääriä yksilöllistetään. Pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma löytyvät Wilmasta oppilaan Tuki-välilehdeltä.

Erityisen tuen piiriin siirrytään, jos oppilas ei tehostetusta tuesta huolimatta pysty hyväksytysti suorittamaan yhden tai useamman oppiaineen yleistä oppimäärää. Erityisen tuen aloittaminen edellyttää sitä edeltävää tehostettua tukea, opettajien tekemää pedagogista selvitystä ja henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa (HOJKSia). HOJKS vaatii aina viranhaltijapäätöksen. Erityisen tuen piirissä oppimääriä voidaan yksilöllistää, jolloin oppilas opiskelee henkilökohtaisen suunnitelmansa mukaan ja myös arviointi suhteutetaan HOJKSissa määritettyihin tavoitteisiin. Pedagoginen selvitys ja HOJKS löytyvät Wilmasta oppilaan tuki-välilehdeltä.

Toimi näin

Erityisopetuksesta tai oppimisen tuen tarpeesta voi ottaa yhteyttä oppilaan vastuuopettajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKonneveden kunta
Palvelusta vastaaKonneveden kunta
Alue Konnevesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Konneveden kunta
Päivitetty: 19.3.2020