suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Keuruu
  • Julkinen palvelu

Erityisopetuksen antamisesta ja järjestämisestä päätetään erityistä tukea

koskevan päätöksen yhteydessä. Erityisen tuen päätöksen tekemisen jälkeen

oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva

suunnitelma HOJKS, johon kirjataan oppilaan yksilölliset opetusjärjestelyt ja

hänelle järjestettävä tuki. Erityisopetus on osa oppilaalle järjestettyä erityistä

tukea.

Erityis ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Palvelun toteuttaa

Keuruun kaupunki

Palvelusta vastaa

Keuruun kaupunki
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 5.7.2022