suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jyväskylän kaupunki

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Jyväskylä
  • Julkinen palvelu

Jyväskylässä on tarjolla oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen erilaisia ryhmiä tuen tarpeen mukaan. Starttiryhmät on tarkoitettu koulutulokkaille, joiden oppimisvalmiudet vaativat vielä kehittymistä. Muita ryhmiä ovat alueelliset pienryhmät, yksilöllisen opetuksen pienryhmät kehitysvammaisille oppilaille, autismiopetusryhmät, Huhtasuon yhtenäiskoulun vaativan erityisen tuen ryhmät neurologisesti vammautuneille ja pitkäaikaissairaille tai kehitysvammaisille koululaisille ja Kukkulan koulun sairaalaopetuksen ryhmät. Lisäksi Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva tarjoaa opetusta koululaisille, joilla on tuen tarvetta näkemisen, kuulemisen ja kielen alueilla. Vaativaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa omassa ryhmässä.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJyväskylän kaupunki
Palvelusta vastaaJyväskylän kaupunki
Alue Jyväskylä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Jyväskylän kaupunki
Päivitetty: 27.2.2020