suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Juuan kunta

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Juuka
  • Julkinen palvelu

Poikolan koulussa järjestetään erityisopetusta sekä osa-aikaisena että pienluokissa luokkamuotoisena.

Erityisopetuksen pienluokkia on kolme, joissa kussakin on 5-10 oppilasta. Opettajat ovat erityisluokanopettajia. Pienluokat on tarkoitettu oppilaille, jotka opiskelevat henkilökohtaisten tavoitteiden mukaan joissakin tai kaikissa oppiaineissa. Pienluokkien tuntimäärät voivat oppilaiden yksilöllisten oppimistavoitteiden takia poiketa yleisestä opetussuunnitelmasta. Pienluokkien oppilaat voivat käydä tarvitsemissaan terapioissa koulupäivän aikana. Oppilaat, joilla on luku- tai kirjoitusvaikeus, saavat kuntouttavaa erityisopetusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJuuan kunta
Palvelusta vastaaJuuan kunta
Alue Juuka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Juuan kunta
Päivitetty: 5.3.2021