suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ilomantsin kunta

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Ilomantsi
  • Julkinen palvelu

Mikäli tuentarve on säännöllistä, pitkäkestoista tai useita tukimuotoja vaativaa, oppilaasta laaditaan opettajan johdolla pedagoginen arvio, ja koulun pedagoginen ryhmä päättää oppilaan siirtämisestä tehostettuun tukeen. Siirron jälkeen oppilaan tukimuodoista laaditaan opettajan johdolla oppimissuunnitelma, jossa eri toimet määritellään tarkemmin. Perusopetuksen oppilailla on oikeus erityisopetukseen tai muuhun tukeen, mikäli esim. oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus sitä edellyttää.

Oppilas voidaan rehtorin hallinnollisella päätöksellä siirtää erityiseen tukeen. Päätös perustuu opettajan johdolla tehtyyn pedagogiseen selvitykseen ja oppilaasta saatuihin lausuntoihin. Päätöksessä määritellään oppilaan tarkempi opiskelupaikka, ohjaajapalvelut, tukimuodot sekä mahdolliset oppiaineiden yksilöllistämiset tai opiskelu yleisten tavoitteiden mukaan. Erityiseen tukeen siirretyn oppilaan opiskelu voidaan järjestään Pogostan koulun pienryhmässä tai integroituna koulun yleisopetuksen ryhmään. Siirtopäätöksen jälkeen opettajan johdolla oppilaalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, johon kirjataan oppilaan tuki sekä yksilöllistetyn oppiaineen tavoitteet, sisällöt ja arviointiperiaatteet.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIlomantsin kunta
Palvelusta vastaaIlomantsin kunta
Alue Ilomantsi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ilomantsin kunta
Päivitetty: 16.3.2021