suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Eurajoen kunta

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Eurajoki
  • Julkinen palvelu

Oppimisen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista. Luokkamuotoista erityisopetusta antavat ala- ja yläkoulujen erityisluokanopettajat.

Oppilaalla on mahdollisuus opiskella luokkamuotoisessa erityisopetuksessa, jos hänen opetustaan ei erityisen tuen tarpeen takia voida järjestää lähikoulussa.

Eurajoen kunnalla on sopimus Rauman sekä Porin kaupungin kanssa, joka mahdollistaa koulunkäynnin erityiskoulussa kuntouttavan perusopetuksen oppilaille, joilla on haastava autisminkirjo, adhd tai vastaavaa problematiikkaa ja erityisen tuen päätös. Opetusta saavat myös oppilaat, joiden kehitys on viivästynyt tai joilla on vaikea kehitysvamma. Opetus perustuu yleisiin tai yksilöllisiin tavoitteisiin ja oppimääriin. Painotusalueena on elämänhallinta ja tavoitteena on integroida oppilaita mahdollisuuksien mukaan yleisopetuksen luokkiin ja ympäröivään yhteiskuntaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPorin kaupunki, Eurajoen kunta, Rauman kaupunki
Muut vastuuorganisaatiotRauman kaupunki, Porin kaupunki
Palvelusta vastaaEurajoen kunta
Alue Eurajoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Eurajoen kunta
Päivitetty: 1.10.2021