suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Äänekosken kaupunki

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Äänekoski
  • Julkinen palvelu

Oppilaan, jolla on erityisen tuen päätös, opetus toteutetaan jokaiselle henkilökohtaisesti laaditun opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaan. Opetusta voidaan toteuttaa yleisopetuksen yhteydessä, osa-aikaisen erityisopetuksen tuella tai pienryhmässä. Äänekoskella on erityisopetuksen pienryhmiä Koulunmäen yhtenäiskoulussa ja Suolahden yhtenäiskoulussa. Pienryhmissä opiskelee pääsääntöis ...

Toimi näin

Ennen erityiseen tukeen siirtymistä on oppilaalla oikeus saada tukitoimia yleisen ja tehostetun tuen tasoilla. Jos nämä tukitoimet eivät ole riittäviä, voidaan siirtyä erityiseen tukeen. Tätä varten on laadittava monitoimijaisena yhteistyönä pedagoginen selvitys, jossa kuvataan oppimisen eteneminen ja käytetyt tukitoimet.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Palvelun toteuttaa

Äänekosken kaupunki

Palvelusta vastaa

Äänekosken kaupunki
Tekstistä vastaa: Äänekosken kaupunki
Päivitetty: 24.4.2023