suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tuusulan kunta

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

  • Palvelu
  • Tuusula
  • Julkinen palvelu

Tuusulan kunnan kasvatus- ja sivistystoimi järjestää Tuusulassa koululaisten iltapäivätoimintaa.

Toimintaa järjestetään joko klo 12.00-16.00 tai 12.00-16.30.

Toiminta on tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille sekä 3.-6. luokkien erityisopetukseen otetuille/siirretyille oppilaille.

Toimintapaikat täsmentyvät lukuvuosittain keskitetyn hakuajan ilmoittautumisten perusteella ja ovat nähtävillä Koululaisten iltapäivätoiminta -verkkosivulla.

Toimi näin

Tulevien ensimmäisen luokan oppilaille tiedotetaan iltapäivätoiminnan mahdollisuudesta alkuvuonna toimitettavan lapsen oppivelvollisuuden alkamisesta kertovan kirjeen yhteydessä ja tuleville toisen luokan oppilaille tiedotus tapahtuu koulun kautta. Iltapäivätoiminnan paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti keskitettynä hakuaikana, toimintaan voi hakeutua myös hakuajan jälkeen. Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, käytettävissä on tulostettava hakemuslomake. Lomake on löydettävissä Tuusulan kunnan Koululaisten iltapäivätoiminta -verkkosivustolta.

Iltapäivätoimintapaikka myönnetään koko lukuvuodeksi. Iltapäivätoimintaan tulee ilmoittautuessaan sitoutua 4,5 kk:n ajaksi eli joulukuun loppuun. Syksyn aikana irtisanoutumistilanteissa voi täydellisen vapautuksen maksuista irtisanomisajan jälkeen saada ainoastaan seuraavista syistä: paikkakunnalta muutto, taloudellinen muutos perhetilanteessa (mm. työttömyys, vuorotteluvapaa, äitiysloma) tai lapsen edun sitä vaatiessa. (Mikäli irtisanoutuminen tehdään lapsen edun perusteella, tullaan asiassa kuulemaan myös ryhmän ohjaajia, opettajaa ja tarvittaessa muita tahoja.) Muissa tapauksissa perheeltä laskutetaan irtisanomisajan jälkeen puolet toimintamaksusta syyslukukauden loppuun.

Kevätlukukaudella irtisanoutuminen toiminnasta tapahtuu irtisanoutumisajan puitteissa. Irtisanoutumisaika on yksi kalenterikuukausi. Irtisanoutuminen iltapäivätoiminnasta tulee aina tehdä kirjallisena ja toimittaa se koordinaattorille vähintään kuukautta ennen viimeisen läsnäolokuukauden loppua. Osallistumissuhde päätetään aina kuukauden loppuun. Lopettamisesta tulee aina olla myös yhteydessä ohjaajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti työssäkäyvien vanhempien ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä 3.-6. luokkien erityisopetukseen otetuille/siirretyille oppilaille.

Iltapäivätoiminta alkaa koululla, jos kevään keskitettynä hakuaikana toimintaan ilmoittautuu 13 lasta.

Palvelu on maksullinen.

Toimintaa järjestetään klo 12.00–16.00 välisenä aikana (toiminta-aika 0-4 tuntia 105,00 euroa). Hyökkälän, Klemetskogin ja Mikkolan koulun oppilaille on tarjolla myös pidempi toiminta-aika klo 12.00–16.30 (toiminta-aika yli 4 tuntia 125,00 euroa).

Kuukausimaksusta lähetetään lasku läsnäolokuukauden jälkeen jälkikäteen. Koulujen loma-ajat tai kuukausien pituus eivät vaikuta kuukausimaksun suuruuteen. Elokuun maksu on puolet kuukausihinnasta ja kesäkuusta ei mene maksua.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTuusulan kunta
Palvelusta vastaaTuusulan kunta
Alue Tuusula
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Tuusulan kunta
Päivitetty: 23.9.2020