suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tohmajärven kunta

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

  • Palvelu
  • Tohmajärvi
  • Julkinen palvelu

Aamu- ja iltapäivätoiminta (APIP) tarjoaa 1. - 2.-luokkalaisille sekä erityistä tukea tarvitseville lapsille aina 9. luokkaan saakka turvallista, monipuolista ja virkistävää toimintaa, mikä tukee lapsen vapaa-ajan käyttöä.

Toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perustaa hyville vapaa-ajanviettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteuttamisessa. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon. Toiminnalla pyritään myös edistämään yhteiskunnallista tasa-arvoa ja ehkäisemään syrjäytymistä.

Toiminnan piirissä oleville lapsille tarjotaan aamu- ja/tai välipala.

Toimi näin

Täytä aamu- ja iltapäivätoiminnan hakemus, voit palauttaa sen varhaiskasvatuksen toimistoon jo kevään tai kesän aikana. Sopimuslomakkeet palautetaan syksyllä toiminnan alettua. Sopimuksella vahvistat varaamasi päivät (alle tai yli 10 pv/kk). Jokaiselle lukuvuodelle haetaan erikseen aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Lomakkeet löydät perusopetuksen kotisivuilta. Lomakkeita saa myös aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajilta sekä varhaiskasvatuksen toimistosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Palvelu on maksullinen.

Kuukausimaksut määräytyvät sopimuksessa sovittujen toimintapäivien mukaan. Jos lapsi on ollut poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta.

Jos lapsi ei ole voinut sairautensa vuoksi osallistua toimintaan yli 10 päivänä kalenterikuukaudessa ja sairauspoissaolot ilmoitettu ohjaajalle, peritään puolet kuukausimaksusta .

Jos sovitut toimintapäivät on ylitetty kuukauden aikana, peritään maksu täysien toimintapäivien mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTohmajärven kunta
Palvelusta vastaaTohmajärven kunta
Alue Tohmajärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tohmajärven kunta
Päivitetty: 19.10.2021