suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maalahden kunta

Perusopetuksen aamu-ja iltapäivätoiminta

  • Palvelu
  • Maalahti
  • Julkinen palvelu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tarjota koululaisille mahdollisuus turvalliseen ympäristöön, jossa he aikuisen ohjauksessa voivat osallistua monipuoliseen ja innostavaan toimintaan.

Toimintaa järjestetään koulupäivisin klo 6.30–8.30 ja klo 13.00–17.00, mikä tarkoittaa, että jokaiselle osallistuvalle koululaiselle tarjotaan vähintään 760 tuntia toimintaa kouluvuoden aikana. Tilapäistä varhaiskasvatusta (päivähoito) koulujen lomien aikaan tarjotaan vain kesäkuussa. Huoltajat huolehtivat kuljetuksesta aamu- ja iltapäivätoimintaan ja sieltä kotiin.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuva koululainen saa sekä aamiaisen että välipalan.

Toimi näin

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan kirjallisesti lomakkeella, joka on saatavilla kunnan verkkosivustolla. Samalla sivustolla ilmoitetaan vuoden alussa myös hakuaika. Myös tulevien koululaisten ja toiselle luokalle siirtyvien oppilaiden huoltajille lähetetään tietoa aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä hakulomake.

Lapsen aloittaessa aamu- ja iltapäivätoiminnan laaditaan hoitosopimus. Hoitosopimuksesta käy ilmi hoitoaika sekä tarvittava toimintapäivien määrä kuukaudessa.

Kunta perii maksun toimintaan osallistumisesta.

Maksusta voidaan antaa vapautus tai sitä voidaan alentaa, jos se on perusteltua.

Lukuvuoden aikana paikka irtisanotaan kirjallisesti etukäteen. Mikäli aamu- ja iltapäivätoiminnalle on myöhemmin tarvetta uudelleen, tehdään uusi hakemus.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu vuosiluokkien 1 ja 2 oppilaille. Erityisin perustein ja mikäli vapaita paikkoja on, oppilaalle voidaan tarjota aamu- ja iltapäivätoimintaa siihen kuukauteen asti, jona hän täyttää 10 vuotta.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMaalahden kunta
Palvelusta vastaaMaalahden kunta
Alue Maalahti
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Maalahden kunta
Päivitetty: 17.12.2019