suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laihian kunta

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

  • Palvelu
  • Laihia
  • Julkinen palvelu

Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa lapselle monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun, virkistävään, turvalliseen toimintaan ja mahdollistaa levon rauhallisessa ympäristössä ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa.

Laihian kunnassa toimintaa järjestetään lukuvuoden aikana arkipäivisin pääsääntöisesti klo 6.30 -17.00. Toimipaikkoina ovat Hulmin, Kirkonkylän, Monnarin, Perälän, Kylänpään ja Isonkylän yksiköt. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmäkoko vaihtelee kouluittain ja myös päivittäin toimintapäivien tarpeen mukaan. Toimintaa ei järjestetä iltaisin eikä viikonloppuisin eikä koulun loma-aikoina.

Iltapäivätoimintaan osallistuvalle lapselle järjestetään välipala, joka sisältyy toimintamaksuun. Lapselle tarjotaan tarvittaessa myös aamupala.

Kunta ei järjestä kuljetuksia kotoa aamu- tai iltapäivätoimintaan eikä toiminnasta kotiin eikä vastaa kuljetuskustannuksista. Laihialla koululaisten toimintaa järjestetään jokaisen opetusyksikön yhteydessä ja näin turvattomia matkoja pienillä koululaisilla ei ole. Ohjaajat sopivat huoltajien kanssa, milloin lapsi voi lähteä ryhmästä koulun kerhoon tms. ja siitä, kulkeeko lapsi yksin kotiin vai hakevatko huoltajat itse lapsen toiminnasta.

Toimintaan osallistuvat lapset kuuluvat kunnan vakuutuksen piiriin, joka kattaa sattuneista tapaturmista aiheutuneet kulut julkisessa terveydenhuollossa. Vakuuttaminen sisältyy toimintamaksuun.

Toimi näin

Ilmoittautumiskaavakkeet lähetetään keväisin kaikille esiopetuksessa oleville lapsille koulutulokaspäivän kutsun yhteydessä ja 1. luokan oppilaille koulun kautta (eli tuleville 1. ja 2. luokan oppilaille) sekä erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden koteihin. Toiminnasta ilmoitetaan myös Wilman kautta ja kunnan kotisivuilla.

Apulaisrehtorit päättävät lapsen ottamisesta aamu- ja iltapäivätoimintaan lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Toimintaan pääsevät kaikki ilmoittautuneet lapset, joiden vanhemmat ovat töissä tai opiskelevat päätoimisesti. Myös kesken toimintakauden on mahdollista hakea toimintaan mukaan. Irtisanoutumisaika on yksi kuukausi, jolloin laskutus jatkuu irtisanomisajankohdasta seuraavan kuukauden loppuun.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Toiminta on tarkoitettu 1-2 luokkalaisille sekä niille 3-9 luokkalaisille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta.

Palvelu on maksullinen.

Koululaisten toiminnasta perittävät maksut ovat kuukausimaksuja. Toimintamaksuihin voi hakea alennusta tai maksuvapautusta erillisellä lomakkeella.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaihian kunta
Palvelusta vastaaLaihian kunta
Alue Laihia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laihian kunta
Päivitetty: 4.7.2019