suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuopion kaupunki

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

  • Palvelu
  • Kuopio
  • Julkinen palvelu

Iltapäivätoiminnassa oppilaalla on mahdollisuus osallistua koulupäivän jälkeen ammattitaitoisten ohjaajien toteuttamaan turvalliseen ja ohjattuun toimintaan. Oppilas voi kiireettömässä, turvallisessa ja monipuolisessa kasvuympäristössä osallistua koulunkäyntiä ja oppimista tukevaan suunnitelmalliseen vapaa-ajantoimintaan, jonka ohessa on mahdollisuus rauhoittumiseen. Toiminta edistää lasten välisiä keskinäisiä suhteita ja kasvattaa lapsia yhteisön jäsenenä. Iltapäivätoiminnassa noudatetaan samoja lukuvuoden aloitus‐ ja päättymispäiviä kuin kaupungin kouluissa. Toimintaa ei järjestetä koulun loma‐aikoina eikä lauantaikoulupäivinä.

Toimi näin

Huoltaja hakee iltapäivätoiminnan paikkaa lapselleen sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Huoltaja saa kouluun ilmoittautumisen yhteydessä avaintunnukset Wilma-käyttäjätunnusten tekemistä varten. Kaikki luokka-asteet hakevat perusopetuksen iltapäivätoimintaan sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Iltapäivätoimintaan on mahdollista hakea myös paperisella lomakkeella. Hakuajasta tiedotetaan Wilman kautta, www.kuopio.fi -sivuilla ja sanomalehti‐ilmoituksella. Hakuohje, tulostettava hakulomake ja kuluvana lukuvuonna toimivien ryhmien yhteystietolista sekä ryhmät palveluntuottajien mukaan jaoteltuina ovat www.kuopio.fi/perusopetus -> Perusopetuksen iltapäivätoiminta -sivulla. Hakuohjeita ja -lomakkeita saa pyydettäessä esikouluista, kouluilta ja iltapäivätoimintaryhmistä. Hakuaikana paperilomakkeet palautetaan iltapäivätoimintaryhmiin, kouluille tai kouluvirastolle, muina aikoina kouluvirastolle.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Toimintamaksu määräytyy huoltajan ilmoittaman toiminta-ajan tarpeen mukaan. Toimintamaksut ovat 90 euroa/kk, jos lapsi osallistuu toimintaan 3 tuntia/päivä tai 1 ‐ 15 tuntia viikossa tai 110 euroa/kk, jos lapsi osallistuu toimintaan 4 tuntia/päivä tai yli 15 tuntia viikossa. Maksuun sisältyy koulupäivinä välipala ja ohjattu toiminta. Huoltaja voi hakea maksuhuojennusta erillisellä lomakkeella.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKuopion kaupunki
Palvelusta vastaaKuopion kaupunki
Alue Kuopio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kuopion kaupunki
Päivitetty: 10.12.2019