suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kotkan kaupunki

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

  • Palvelu
  • Kotka
  • Julkinen palvelu

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Mikäli ryhmissä on tilaa, ovat toimintaa tervetulleita myös muiden luokkien oppilaat. Tällä hetkellä Kotkassa järjestetään ainoastaan iltapäivätoimintaa.

Iltapäivätoiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle koulupäivän jälkeen. Toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä luoda perustaa hyville vapaa-ajanviettotavoille. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon. Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Toimintaa järjestetään arkipäivisin perusopetuksen työvuoden aikana pääsääntöisesti klo 12-16. Toimintaa ei järjestetä koulun loma-aikoina, eikä joulu- ja kevätjuhlapäivinä.

Iltapäivätoimintaan osallistumisesta peritään osallistumismaksu. Toimintaan osallistuvalle lapselle tarjotaan ryhmässä välipala ja toiminnassa sattuneen tapaturman hoito on lapselle maksutonta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Kotkassa iltapäivätoimintaa järjestetään sekä opetustoimen omana toimintana, että avustettuna toimintana.

Toimi näin

Iltapäivätoiminnan paikkaa kannattaa hakea jo keväällä iltapäivätoiminnan hakuaikana, koska ryhmät tulevat usein jo silloin täyteen. Hakuajan jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja lapsia voidaan ottaa ryhmiin, mikäli niissä on tilaa.

Iltapäivätoiminnan hakulomake toimitetaan opetustoimeen. Sen voi tuoda itse tai toimittaa postitse tai sähköpostilla. Iltapäivätoimintaan osallistuminen edellyttää aina myönteistä viranhaltijapäätöstä ja sen jälkeen tehtyä palvelusopimusta.

Mikäli lapselle myönnettyä iltapäivätoiminnan paikkaa ei tarvita, siitä on ilmoitettava mahdollisimman pian koordinaattorille. Mikäli tilanne muuttuu kesken lukuvuoden, tulee iltapäivätoiminnan paikka irtisanoa kirjallisesti. Paikan käyttämättä jättämistä ei tulkita paikan irtisanomisena.

Lapsi voi aloittaa iltapäivätoiminnan ryhmässä, kun iltapäivätoiminnasta on tehty kirjallinen sopimus palveluntuottajan kanssa. Palvelusopimukset tehdään palveluntuottajien kanssa ennen varsinaisen toiminnan alkua.

Kenelle ja millä ehdoin

Toiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaille.

Perusopetuksen iltapäivätoimintaan haku on lukuvuosikohtainen ja tapahtuu iltapäivätoiminnan hakulomakkeella. Hakulomakkeita saa opetustoimen verkkosivuilta, opetustoimen hallinnosta (Laivurinkatu 4) sekä iltapäivätoiminnan ryhmistä tai kouluilta. Lisäksi hakulomakkeet postitettaan vuosittain koulutulokkaille lähikouluosoituksen mukana. Kirjallinen vahvistus iltapäivätoiminnan paikan saamisesta tai jonoon jäämisestä postitetaan hakijoille.

Mikäli johonkin ryhmään ei tule riittävästi hakijoita, ei ryhmää perusteta. Kotkan kaupungin omana toimintana olevien ryhmien minimikoko on 15 lasta. Muut toimintaa järjestävät tahot määrittelevät itse ryhmiensä minimikoon.

Iltapäivätoiminnan paikkoja jaettaessa otetaan huomioon lapsen kanssa asuvien aikuisten työ- ja/tai opiskelutilanne. Mikäli kaikkia hakeneita ei voida ottaa ryhmään, ovat etusijalla lapset, joiden vanhemmat ovat työssä tai opiskelevat. Tästä syystä hakemuksen liitteenä tulee toimittaa todistus, josta käy ilmi työ/virkasuhteen vakituisuus tai määräaikaisuuden kesto tai todistus suoritettavista opinnoista. Mikäli liitteitä ei toimiteta, käsitellään hakemus samanarvoisena kuin vailla työ/opiskelupaikkaa olevien hakemukset. Hakuajan päättymisen jälkeen toimitettuja todistuksia ei voida huomioida.

Palvelu on maksullinen.

Kotkan iltapäivätoiminnan toimipisteiden osallistumismaksut ovat seuraavat:

lapsi toiminnassa yli 10 pv/kk > 120€/kk

lapsi toiminnassa 1-10 pv/kk > 60€/kk

Hakemuksesta maksua voidaan alentaa tai se voidaan jättää perimättä. Hakemus liitteineen tulee toimittaa Opetustoimeen viimeistään sen kuukauden aikana, jonka alusta maksun alentamista tai perimättä jättämistä anotaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKotkan kaupunki
Palvelusta vastaaKotkan kaupunki
Alue Kotka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kotkan kaupunki
Päivitetty: 13.4.2022