suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kempeleen kunta

Perusopetuksen aamu-ja iltapäivätoiminta

  • Palvelu
  • Kempele
  • Julkinen palvelu

Aamu– ja iltapäivätoiminnan käytännön toteutuksen päävastuu on kunkin koulun rehtorin nimeämällä vastuuohjaajalla. Kunnanhallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut. Maksu sisältää tapaturmavakuutuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan aikana sekä välipalan.

Aamupäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä lauantaityöpäiviä lukuun ottamatta Ketolanperän, Santamäen, Kirkonkylän, Linnakankaan ja Ylikylän kouluilla klo 7.00 -10.00 välisenä aikana. Iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä lauantaityöpäiviä lukuun ottamatta klo 12-17 välisenä aikana.

Toimi näin

Ensimmäiselle luokalle tulevan oppilaan aamu- ja iltapäiväkerhoon ilmoittautuminen tehdään kouluunilmoittautumisen yhteydessä Wilma-asiointikanavan kautta. Toiselle luokalle tulevan oppilaan aamu- ja iltapäiväkerhoon ilmoittautuminen tehdään keväällä Wilma-asiointikanavan kautta. Lukuvuoden aikana aamu- ja iltapäiväkerhoon ilmoittaudutaan täyttämällä hakemus joka toimitetaan koulun kansliaan.

Aamu-iltapäivätoiminnan paikka on mahdollista irtisanoa. Mikäli lapsi jää kokonaan pois toiminnasta, paikka tulee irtisanoa kirjallisesti ennen kuluvan kuun 15. päivää seuraavan kuukauden osalta. Näin seuraavasta kuukaudesta mene enää toimintamaksua. Mikäli ilmoitus tehdään 15. päivän jälkeen, irtisanomiskuukautta seuraavasta kuukaudesta peritään puolet kk-maksusta, vaikka lapsi ei olisi läsnä yhtenäkään toimintapäivänä.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Kempeleen kunta tarjoaa aamu- ja iltapäivätoimintaa perusopetuksen 1. - 2. luokkien ja erityisen tuen oppilaille koulupäivien aikana klo 07-10 ja 12-17. APIP-toimintapaikka myönnetään koko lukuvuodeksi. Toiminnan ehtona on, että Santamäen, Kirkonkylän, Linnakankaan ja Ylikylän kouluilla kevätlukukaudella toiminnassa jatkaa vähintään 10 lasta. Mikäli lasten lukumäärä jää alle kymmenen, niin toiminta lakkaa syyslukukauden lopussa. Iltapäivätoimintaryhmä perustetaan, mikäli paikkoja on hakenut määräaikaan mennessä vähintään 15 lasta. Lasten vähimmäismäärä ei koske Ketolanperän koulua.

Palvelu on maksullinen.

Aamupäiväkerhon hinta on 50€/kk

Iltapäiväkerho klo 15:00 asti on 85€/kk ja klo 17:00 asti maksu on 110€/kk

Mikäli oppilaan kerhopäiviä on max. 10 krt/kk niin kuukausimaksu puolittuu

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKempeleen kunta
Palvelusta vastaaKempeleen kunta
Alue Kempele
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kempeleen kunta
Päivitetty: 9.11.2021