suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Kauhajoen kaupunki
Alue: Kauhajoki
Palvelun kieli: suomi

Toimintapaikka haetaan aina lukuvuodeksi kerrallaan. Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu esioppilaille ja pienille koululaisille, lähinnä 1-2-luokan oppilaille sekä kaikille erityisoppilaille. Aamu- ja iltapäivätoimintaa on järjestetty hakuajan puitteissa jätettyjen hakemusten perusteella niiden koulujen oppilaille, joissa toimintaan on hakeutunut vähintään seitsemän jokapäiväistä käyttäjää. Kouluissa, joissa toimii esiopetus, järjestetään kysynnän mukaan sekä aamu- että iltapäivätoimintaa.


Toimi näin

Toimintapaikkaa haetaan sähköisesti Kauhajoen varhaiskasvatuksen sivuilta www.kauhajoki.fi/varhaiskasvatus.


Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Mikäli toimintaan hakeutuu enemmän lapsia kuin paikkoja voidaan järjestää, valintajärjestys on seuraavanlainen:

Ø esi- ja ensimmäisen luokan oppilaat, joiden vanhemmat ovat työn tai opiskelun takia estyneet itse hoitamasta lastaan

Ø oppilaat, jotka tarvitsevat toimintaa kasvatuksellisista ja sosiaalisista (lastensuojelun avohuollon tukitoimi) tai terveydellisistä (lääkärin lausunto) syistä

Ø muiden hakijoiden osalta paikat arvotaan

Palvelu on maksullinen.

Toimintamaksut

Jokaiselta toimintakuukaudelta (kalenterikuukausi), jona lapsi on toiminnassa kirjoilla, peritään kiinteä toimintamaksu sen mukaan miten huoltajat ovat toimintaa varanneet.

Alla sivistyslautakunnan 10.12.2015 § 127 vahvistamat toimintamaksut:

Varaus 0-10 päivää kuukaudessa:

Aamutoiminta 40 €/kk

Iltapäivätoiminta 60 €/kk

Aamu- ja iltapäivätoiminta 100 €/kk

TAI

Varaus yli 10 päivää kuukaudessa:

Aamutoiminta 70 €/kk

Iltapäivätoiminta 90 €/kk

Aamu- ja iltapäivätoiminta 160 €/kk


Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.


Palvelun toteuttaa: 
Kauhajoen kaupunki