suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kajaanin kaupunki

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

  • Palvelu
  • Kajaani
  • Julkinen palvelu

Kajaanissa toimintaa hallinnoi sivistystoimialan varhaiskasvatus yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Kunnalla on valvontavastuu perusopetuslain mukaisesta perusopetuksen oppilaille suunnatun ohjatun toiminnan järjestämisestä säädösten ja Opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti.

Kajaanissa aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestää Kajaanin kaupunki, Kajaanin seurakunta tuettuna sekä palvelurahalla järjestöt ja yhteisöt. Toimintaa järjestetään koulupäivinä.

Toimi näin

Huoltajat hakevat toimintaan sähköisesti ilmoittautumislomakkeella Wilmassa kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tai toimittavat paperilomakkeen Kaupungintalon Infoon. Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö tekee sijoitukset ryhmiin yhteistyössä koulujen ja eri toimijoiden kanssa. Ekaluokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat pyritään sijoittamaan ensisijaisesti kouluilla oleviin ryhmiin ja toisen vuosiluokan oppilaat sijoitetaan koulun välittömässä läheisyydessä oleviin ryhmiin. Huoltajat voivat esittää hakemukseen toiveenaan joko ensisijaisen tai toissijaisen sijoituspaikan.

Perusopetuksen toiselle vuosiluokalle siirtyvät ilmoittautuvat myös sähköisesti Wilmassa tai toimittavat lomakkeen kaupungitalon Infoon.

Hakemuksia vastaanotetaan koko lukuvuoden ajan. Toimintaan kesken lukuvuoden ilmoittautuneet pyritään sijoittamaan vapaina oleville paikoille.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Kajaanin kaupunki järjestää perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta niille oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Kajaanin kaupungin kriteerinä on, että lapsen molemmat huoltajat ovat töissä tai opiskelemassa.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKajaanin kaupunki
Palvelusta vastaaKajaanin kaupunki
Alue Kajaani
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kajaanin kaupunki
Päivitetty: 19.5.2020