suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Juuan kunta

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

  • Palvelu
  • Juuka
  • Julkinen palvelu

Juuan kunta järjestää iltapäivätoimintaa perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaille, sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on päätös erityisestä tuesta. Lukuvuonna 2018 - 2019 iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä klo 13 - 16 Poikolan koulun tiloissa ja lähiympäristössä.

Iltapäivätoiminta on ohjattua ja valvottua toimintaa, jonka suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta vastaavat Juuan kunnan palkkaamat koulutetut koulunkäynninohjaajat. Iltapäivätoimintaan osallistuvat lapset ovat toiminnan aikana kunnan vakuutuksen piirissä.

Toimi näin

Lukuvuoden 2017 - 2018 iltapäivätoiminnan lomakkeita saa Juuan kunnan neuvonnasta tai ne voi tulostaa kunnan nettisivuilta itse.

Hakemukset toimitetaan Juuan kunnan neuvontaan tai postitus Juuan kunta/sivistyspalvelut/ip-toiminta, Poikolantie 1, 83900 Juuka.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

  1. ja 2. luokan oppilaille, sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on päätös erityisestä tuesta.

Juuan sivistyslautakunta on hyväksynyt 26.4.2016 § 30, 1.8.2016 alkaen voimassa olevan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman.

Palvelu on maksullinen.

80 euroa /kk. Ip-päiviä yli 10 pv/kk 40 euroa/kk. Ip- päiviä 10 pv tai vähemmän/kk Kuukausimaksua voidaan alentaa tai se voidaan jättää kokonaan perimättä, mikäli elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset, tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Maksualennusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan Juuan kunta/ sivistysjohtaja /ip-toiminta, Poikolantie 1, 83900 Juuka.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJuuan kunta
Palvelusta vastaaJuuan kunta
Alue Juuka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Juuan kunta
Päivitetty: 14.2.2022