suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Perusopetukseen valmistava opetus

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Lapsi voi opiskella valmistavan opetuksen opetusryhmässä tai saada valmistavaa opetusta muun esi- ja perusopetusryhmän yhteydessä. Muun opetuksen yhteydessä annettava valmistava opetus on tarkoitettu jo suomen alkeita hieman osaaville lapsille. Alaluokilla perusopetuksen ryhmässä voi opiskella myös lapsia, jotka eivät osaa lainkaan suomen kieltä.

Ryhmämuotoinen perusopetukseen valmistava opetus soveltuu aivan vasta maahan tulleille oppilaille. Opetusryhmät sijaitsevat kouluissa, joissa jokaiselle oppilaalle voidaan nimetä ikätasoa vastaava yhteistyöluokka perusopetuksesta. Integrointi perusopetukseen alkaa heti valmistavan opetuksen alkaessa.

Esiopetuksessa perusopetukseen valmistava opetus toteutetaan aina kaupungin päiväkodeissa osallistaen lapset esiopetusryhmään. Valmistavaan opetukseen ottamisesta tehdään hallintopäätös.

Valmistava opetus kestää noin yhden lukuvuoden, minkä jälkeen opiskelu jatkuu perusopetuksen ikätasoa vastaavalla vuosiluokalla.

Toimi näin

Lisätietoja maahanmuuttajien valmistavasta opetuksesta ja sen järjestämisestä saat Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden palveluohjauksesta. Hae lapsellesi paikkaa valmistavaan opetukseen päivähoitohakemuksella tai koulupaikkahakemuksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Lapsi voi opiskella perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, mikäli hänen suomen kielen taitonsa ei riitä seuraamaan opetusta suomen kielellä. Valmistavaan opetukseen voi osallistua myöhemminkin, mikäli oppilas ei ole aiemmin saanut valmistavaa opetusta ja tarvitsee vielä vahvaa tukea suomen kielen perusteiden oppimisessa.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle.

Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hänen taitonsa ja valmiutensa sen sallivat. Valmistavan opetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 12.11.2020