suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Perukirjan osakastietojen vahvistaminen

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Voit hakea perukirjan osakastietojen vahvistamista Digi- ja väestötietovirastolta. Vahvistuksen hakeminen ei ole pakollista. Et voi hakea vahvistusta koko perukirjan sisältöön vaan ainoastaan sille, että perukirjaan on merkitty oikeat henkilöt kuolinpesän osakkaiksi.

Voit tarvita perukirjan osakastietojen vahvistusta esimerkiksi silloin, kun kuolinpesään kuuluva kiinteistö on tarkoitus myydä. Kuo ...

Toimi näin

  • Helpoiten teet hakemuksen perukirjan osakastietojen vahvistamiseksi verkkolomakkeella.
  • Vaihtoehtoisesti voit tulostaa ja täyttää paperisen hakemuslomakkeen. Postita hakemus, perukirjan oikeaksi todistettu jäljennös sekä perukirjan liitteet jäljennöksinä Digi- ja väestötietovirastolle osoitteeseen PL 1003, 00531 Helsinki.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit hakea perukirjan osakastietojen vahvistamista, jos olet kuolinpesän osakas, leski, pesänhoitaja, pesänselvittäjä, pesänjakaja tai testamentin toimeenpanija. Voit antaa asiamiehelle valtakirjan hakemuksen tekemiseksi. Jos asiamies on asianajaja, julkinen oikeusavustaja, lupalakimies tai jos valtuutus on kirjattu perukirjaan, asiamiehen ei tarvitse liittää hakemukseen valtakirjaa.

Hakemus perukirjan osakastietojen vahvistamiseksi käsitellään vain siinä tapauksessa, että vainajalla on kuolinhetkellä ollut kotikunta Suomessa.

Vahvistuksen hakemiselle ei ole määräaikaa, mutta vahvistus on mahdollista ainoastaan vuonna 1966 tai sitä myöhemmin kuolleen henkilön perukirjaan.

Voit hakea vahvistusta vain valmiiseen perukirjaan. Sukuselvitykset ja kaikki muut perukirjan liitteet on toimitettava hakemuksen yhteydessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Digi- ja väestötietovirasto

Palvelusta vastaa

Digi- ja väestötietovirasto
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 21.2.2024