suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Perinnöstä luopumisilmoituksen rekisteröinti

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

PERINNÖSTÄ LUOPUMISILMOITUS

- tehdään Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan (maistraatti)

- ei voida rekisteröidä ennen kuin perinnönjättäjä on kuollut

- Sen jälkeen, kun ulosmittauspäätös on tehty, velallinen ei voi luopua oikeudestaan perintöön.

- Perinnöstä luopumisilmoitus on vapaamuotoinen. Siinä on oltava riittävät tiedot perinnönjättäjästä.

- (Perintökaari 17:1§) Sopimus elossa olevan henkilön jäämistöstä on pätemätön.

Jos perillinen hyväksymällä testamentin tai muulla tavoin kirjallisesti ilmoittaa perittävälle luopuvansa perinnöstä, on luopuminen pätevä. Perillinen saa kuitenkin lakiosansa, jollei hän ole saanut siitä kohtuullista vastiketta taikka jollei hänen puolisolleen testamentin tahi jälkeläisilleen lain tai testamentin nojalla tule lakiosaa vastaavaa omaisuutta.

PK 17luku

2 a § (15.6.2007/710)

Perillisellä ja testamentinsaajalla on oikeus luopua oikeudestaan perittävän kuoltua, jolleivät he ole jo ryhtyneet sellaisiin toimiin, että heidän on katsottava ottaneen perinnön vastaan. Luopuminen on tehtävä kirjallisesti. Luopumisen sitovuudesta perillisen ja testamentinsaajan velkojiin säädetään konkurssilaissa (120/2004) ja ulosottokaaressa (705/2007).

Toimi näin

Tee perinnöstä luopumisilmoitus Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan (maistraatti).

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 14.4.2020