suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Perhetyö

  • Palvelu
  • 27 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Perhetyö tukee perhettäsi voimavarojen vahvistamisessa ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamisessa. Perhetyön tavoitteena on tarjota lapsiperheille tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja oikea-aikaisesti.

Perhetyön tavoitteet ja sisältö sovitaan yhdessä perheen kanssa ennen palvelun alkua. Perhetyöntekijä voi esimerkiksi tukea perhettä päivärytmin muodostumisessa tai lasten hoidossa ja ...

Toimi näin

Jos olet lastensuojelun tai sosiaalihuollon asiakas, voit ottaa yhteyttä omaan sosiaalityöntekijääsi.

Voit hakeutua varhaiseen perhetyöhön lapsiperheiden peruspalveluiden kuten äitiys- ja lastenneuvolan, varhaiskasvatukset tai alkuopetuksen kautta. Voit myös ottaa yhteyttä oman asuinkuntasi lapsiperheiden sosiaalipalveluihin tai perhetyöhön.

Kenelle ja millä ehdoin

Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaiseen perhetyöhön tullaan sosiaalityöntekijän päätöksellä. Tämä vaatii joko sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuuden.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhetyö on keskustelua ja neuvontaa, joka tukee vanhemmuutta ja auttaa perheitä suoriutumaan arjestaan. Perhetyössä tuetaan perheiden elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja käytännön lastenkasvatusta.

Perhetyö voidaan järjestää neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun tai perhekeskuksen yhteydessä. Perhetyötä voidaan tehdä myös perheen kotona.

Tarvittaessa työntekijät ohjaavat perheen muiden palveluiden piiriin.

Palvelun toteuttaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Päivitetty: 1.1.2023