suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sysmän kunta

Perhepäivähoito

  • Palvelu
  • Sysmä
  • Julkinen palvelu

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Perhepäivähoito on hoitajan kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaista, kiireetöntä ja yksilöllisyyttä korostavaa varhaiskasvatusta pienessä ryhmässä. Perhepäivähoitajien työaika on 40 tuntia viikossa. Perhepäivähoitajien työntasauspäivien, vuosilomien ja sairauslomien ajaksi lapsille on järjestetty varahoito päiväkoti Kastellissa. Perhepäivähoitajien esimiehenä ja ohjaajana toimii varhaiskasvatuspäällikkö.

Perhepäivähoitoa voidaan järjestää yhden, kahden tai erityistapauksissa kolmen hoitajan yhteisesti toteuttamana varhaiskasvatuksena. Sysmässä tällaisia yksikköjä ovat Nuoramoisten perhepäiväkoti ja perhepäiväkoti Alaja kirkonkylän alueella.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018

Sysmän varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2019

Toimi näin

Hae perhepäivähoitopaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidossa aloittamista.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Vanhemmat maksavat hoidosta kunnalle, ja hoitaja on työsuhteessa kuntaan. Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoivapaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Perhe ja hoitaja sopivat, miten hoitajan noin kahdeksan tunnin päivittäinen työaika ajoittuu.

Kunnallisella perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa eri-ikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Hoitaja valmistaa lapsille ruoan, ja lapset voivat osallistua kodin pieniin työtehtäviin. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunta voi rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden takia kotona.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSysmän kunta
Palvelusta vastaaSysmän kunta
Alue Sysmä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Sysmän kunta
Päivitetty: 18.12.2019