suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Perhehoito

  • Palvelu
  • 12 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Perhehoidossa lapsen hoito tai muu osa- tai ympärivuorokautinen huolenpito järjestetään perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona.

Perhehoidossa olevalla lapsella on mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin.

Lasten ja nuorten perhehoitoa antavat perhehoitajat, joita kutsutaan myös sijaisvanhemmiksi ja perhettä kutsutaan sijaisperheeksi. Perhehoitaja voi olla myös lapsen sukulainen.

Perhehoitoa käytetään sekä lastensuojelun avohuollon tukitoimena että sijaishuoltona huostaan otetuille lapsille. Perhehoito voi myös olla osa nuoren jälkihuoltoa 21 ikävuoteen saakka.

Avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitettu lapsi asuu sijaisperheessä lyhyen etukäteen määritellyn ajanjakson.

Sijaishuollossa oleva lapsi on sijoitettu sijaisperheeseen toistaiseksi ja hän asuu sijaisperheessä niin pitkään kun sijoitusta tarvitaan. Tavoitteena on, että lapsi voisi palata takaisin kotiin.

Sijaisperheessä voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää lasta. Tähän lukumäärään luetaan mukaan hoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt.

Perheessä voidaan hoitaa useampaa lasta, jos kyseessä on sisarukset.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhehoito on tarkoitettu lastensuojelutoimien piirissä olevalle lapselle tai nuorelle, joka ei voi asua vanhempansa tai huoltajansa kanssa, tai ikäihmiselle, joka ei tuettunakaan voi asua itsenäisesti. Myös kehitysvammaiset henkilöt ja mielenterveyskuntoutujat voivat asua perhehoidossa.

Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista, osa-aikaista tai ympärivuorokautista. Perhehoidon tavoitteena on antaa mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin, pysyviin ihmissuhteisiin. Perhehoitajalla on oikeus vapaaseen.

Perhehoidossa elävä lapsi tai nuori käy koulua tavalliseen tapaan. Perhehoidossa oleva kehitysvammainen henkilö tai mielenterveyskuntoutuja voi osallistua työ- tai päivätoimintaan ja esimerkiksi saada kuljetuspalveluita. Myös ikäihmiset ovat oikeutettuja kuljetuspalveluihin.

Hoidettavia voi yhden hoitajan kodissa olla enintään neljä ja kahden hoitajan kodissa enintään kuusi perheen omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Hoitajaksi hyväksytään henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai ominaisuuksiensa perusteella soveltuu tehtävään.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPäijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Palvelusta vastaaPäijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Alue Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila, Sysmä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Päivitetty: 3.9.2020