suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Perhehoito, kehitysvammaiset ja vammaiset henkilöt

  • Palvelu
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu
Alue: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Palvelun kieli: suomi

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa.

Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin. Perhekodin pieni yhteisö, jokapäiväiset kodin askareet ja kiinteät vakituiset ihmissuhteet tukevat perhehoidossa olevan henkilön turvallisuutta ja ylläpitävät hyvää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Perhehoito on inhimillinen ja merkittävä palveluvaihtoehto niin asiakkaille kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmälle. Per­he­hoi­to voi ol­la lyhytaikaista, osa­vuo­ro­kau­tis­ta tai pit­käai­kais­ta ja se so­pii kai­ke­ni­käi­sil­le. Perhehoidossa voi olla lapsi, nuori, ikäihminen, vammainen tai kehitysvammainen henkilö.

Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden perhehoitoa voidaan järjestää jatkuvana asumisenjärjestelynä tai lyhytaikaisena perhehoitona. Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan järjestää perhehoitajan kotona osavuorokautisesti tai ympärivuorokautisesti ja se on tarkoitettu asiakkaan kotona asumisen tukemiseen. Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden omaishoidon vapaa voidaan järjestää yksilöllisin perustein myös hoidettavan kotona tapahtuvana perhehoitona, mikäli saatavilla on valmennettu tehtävään sopiva perhehoitaja. Perhehoidossa olevalle henkilölle tehdään henkilökohtainen suunnitelma tarvittavan palvelun, hoidon, tuen ja ohjauksen järjestämisestä.

Kainuun sote vastaa perhehoitajien ennakovalmennuksen järjestämisestä. Kainuun sote laatii perhehoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen. Perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus. Jatkuvassa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa perhehoitajalle voidaan hankkia käynnistämiskorvaukseen liittyviä tarpeellisia hankintoja.

Kainuun sote huolehtii perhehoidon valvonnasta, ohjauksesta ja tuen järjestämisestä Kainuun soten jäsenkuntien alueella. Perhehoidon arvot, laatutavoitteet ja kriteerit ohjaavat perhehoidon laadukasta toimintaa. Niitä arvioidaan säännöllisesti ja ne antavat suunnan perhehoidon kehittämiselle.


Toimi näin

Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden perhehoitoa haetaan täyttämällä vammaispalvelu- tai kehitysvammapalvelujenhakemus. Hakemus toimitetaan paikkakunnan vammaispalvelujen tai kehitysvammapalvelujen sosiaalityöntekijälle tai -ohjaajalle.

Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden perhehoitajana toimimisesta kiinnostuneet saavat lisätietoa tehtävästä vammaispalveluista perhehoidon sosiaaliohjaajalta. Perhehoitajaksi voi hakea täyttämällä ja toimittamalla perhehoitajan hakulomakkeen.


Kenelle ja millä ehdoin

Perhehoito perustuu perhehoitolakiin. Perhehoitoa myönnetään palvelusuunnitelman ja palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti lyhytaikaisena, osavuorokautisena tai pitkäaikaisena perhehoitona. Edellytyksenä on, että asiakkaalle löytyy ennakkovalmennuksen käynyt sopiva perhehoitaja. Lisäksi perhehoitokodissa tulee olla vapaa paikka ja perhehoitajan tulee pystyä vastaamaan asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin.

Kainuun sotella on käytössä yhtymähallituksen hyväksymä perhehoidon toimintaohje, jolla yhtenäistetään perhehoidon toteuttamista eri asiakasryhmissä.

Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on koulutuksensa, kokemuksensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva antamaan perhehoitoa.

Palvelu on maksullinen.

Perhehoidettavalta peritään asiakasmaksulain mukainen perhehoidon asiakasmaksu.


Tausta ja lainsäädäntö


Palvelun toteuttaa: Perhehoitokodit (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)