suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Panttilainauslaitoksen toimilupahakemus ja toimiluvan muutosilmoitus

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Panttilainaustoimintaa saa harjoittaa vain Etelä-Suomen aluehallintovirastolta toimiluvan saanut panttilainauslaitos. Panttilainauslaitos on osakeyhtiö, joka on perustettu panttilainaustoimintaa varten. Panttilainaustoiminta on liiketoimintaa, jossa luonnollisille henkilöille annetaan rahalainaa irtainta panttia vastaan. Panttilainauslaitos saa harjoittaa vain panttilainaustoimintaa ja siihen väli ...

Toimi näin

Hae toimilupa panttilainauslaitokselle sähköisellä lomakkeella (panttilainauslaitoksen toimilupahakemus). Sähköistä lomaketta ei voi tallentaa keskeneräisenä, joten kerää tarvittavat tiedot ja liitteet valmiiksi ennen kuin alat täyttää lomaketta. Lomakkeelle kirjoittamasi tiedot säilyvät, kunhan et poistu lomakkeelta tai päivitä verkkosivua.

Sähköinen lomake ohjaa sinua kertomaan perustiedot panttilainauslaitoksesta. Ilmoita lomakkeella mahdollisen asiamiehen ja yhteyshenkilön tiedot. Asiamies ja yhteyshenkilö voivat olla sama henkilö.

Täytä sähköiselle lomakkeelle panttilainauslaitoksen vastuuhenkilöistä, hallintohenkilöistä ja valituista tilintarkastajista seuraavat tiedot:

 • sukunimi
 • etunimi
 • henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika
 • asema
 • kansalaisuus
 • kotipaikka.

Ilmoita aluehallintovirastolle kaikki omistajat, jotka suoraan tai välillisesti omistavat 10 prosenttia tai enemmän panttilainauslaitoksen osakkeista tai äänivallasta. Täytä sähköiselle lomakkeelle panttilainauslaitoksen omistajista seuraavat tiedot:

 • sukunimi
 • etunimi
 • henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika
 • omistusosuus.

Kirjoita avoimiin kenttiin vapaamuotoisesti seuraavat asiat:

 • kuinka pantit vakuutetaan ja säilytetään
 • panttilainauslaitoslain edellyttämän miljoonan markan (168 187,92 euron) osakepääoman maksu
 • yrityksen omistusrakenne.

Voit täydentää avoimia kenttiä erillisin liittein.

Liitä sähköiseen lomakkeeseen:

 • sopivuus ja luotettavuus -lomake jokaisesta vastuuhenkilöstä ja omistajasta
 • yhtiön perustamiskirja tai perustettavan yhtiön perustamisilmoitus
 • yhtiöjärjestys
 • selvitys osakepääoman maksusta.

Voit liittää sähköiseen lomakkeeseen myös muita selvityksiä, kuten avoimia tekstikenttiä tukevia liitteitä. Kun aluehallintovirasto arvioi toimiluvan täyttymisen edellytyksiä, se voi pyytää luvan hakijalta lisätietoja.

Aluehallintovirasto voi asettaa panttilainauslaitoksen toimilupaan sen liiketoimintaa koskevia ehtoja, jotka sen pitää täyttää ennen toiminnan aloittamista.

Kenelle ja millä ehdoin

Panttilainauslaitosten on täytettävä seuraavat edellytykset:

 1. Hakija on osakeyhtiö tai perustettava osakeyhtiö.
 2. Hakijan toiminimessä on sana pantti.
 3. Hakijan osakepääoma on vähintään miljoona markkaa (168 187,92 euroa).
 4. Hakijan hallituksessa on vähintään kolme jäsentä ja vähintään yksi varajäsen.
 5. Hakijalla on toimitusjohtaja.
 6. Hakijan omistajat ja hallintohenkilöt ovat luotettavia ja sopivia.
 7. Hakijalla on vähintään kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja.
 8. Hakija esittää selvityksen, miten pantit säilytetään ja millä tavoin pantit vakuutetaan.
 9. Panttilainauslaitos harjoittaa vain panttilainaustoimintaa ja siihen välittömästi liittyvää toimintaa (kuten lunastamattomien panttien huutokauppaamista).

Määräaika

Panttilainauslaitoksen on haettava toiminnan harjoittamiseen toimilupa ennen kuin se aloittaa toimintansa. Toimilupaa voi hakea myös panttilainauslaitoksen perustamisvaiheessa jo ennen kuin se on rekisteröity kaupparekisteriin.

Käsittelyaika

Tavoitteellinen käsittelyaika on yksi kuukausi. Käsittelyaikaan vaikuttavat hakijalta tarvittavien lisäselvitysten määrä sekä muilta viranomaisilta pyydettävien selvitysten käsittelyajat.

Voimassaoloaika

Toistaiseksi

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 12.4.2024