suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Panostajan pätevyyskirja

  • Ammattipätevyys
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Räjäytystyötä saa tehdä henkilö, jolla on voimassa oleva panostajan pätevyyskirja ja joka on rekisteröity panostajan pätevyyskirjojen rekisteriin.

Panostajan pätevyyskirjoja ovat tehosteräjäyttäjän, nuoremman panostajan, vanhemman panostajan, ylipanostajan ja räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjat.

Panostajan pätevyyskirjaa haetaan kirjallisesti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Toimi näin

Hae panostajan pätevyyskirjaa kirjallisesti hakulomakkeella. Varmista, että hakemuksesi sisältää tiedot haettavasta pätevyysluokasta, hakijan viralliset nimet, henkilötunnuksen kokonaisuudessaan sekä osoite- ja yhteystiedot. Hakijan on allekirjoitettava hakemus itse.

Liitä hakemukseen korkeintaan kolme kuukautta vanha lääkärintodistus panostajan työtä varten tehdystä terveystarkastuksesta sekä suppea turvallisuusselvityshakemus. Lisäksi liitä hakemukseen työtodistukset vähintään kahdelta räjäytys- ja louhintatyön työnantajalta tai teettäjältä, jäljennökset pätevyyskirjaan vaadittavasta kurssitodistuksesta ja enintään kaksi vuotta vanhasta kuulustelutodistuksesta ja kaksi virallista passikuvaa.

Liitä hakemukseen seuraavat asiakirjat:

  • lääkärintodistus (alkuperäinen, suositellaan T-lomaketta), joka on annettu enintään kolme kuukautta ennen luvan hakemista. Lääkärintodistuksessa tulee mainita, että terveystarkastus on tehty panostajan työtä varten.
  • kurssitodistus (jäljennös) pätevyyskirjaan vaadittavan kurssin hyväksytystä suorittamisesta
  • kuulustelutodistus (jäljennös) enintään kaksi vuotta ennen hakemista hyväksytystä pätevyyskirjaan vaadittavasta kuulustelusta
  • työtodistus tai todistukset (alkuperäinen) pätevyyskirjaan vaadittavasta räjäytys- ja louhintatyökokemuksesta työnantajalta tai räjäytys- ja louhintatyön teettäjiltä (vähintään kahdelta).
  • suppea turvallisuusselvityshakemus (alkuperäinen)
  • kaksi virallista passikuvaa lupakorttia varten.

Kenelle ja millä ehdoin

Pätevyyskirja voidaan myöntää 20 vuotta täyttäneelle henkilölle viideksi vuodeksi kerrallaan ja sen voimassaoloaika päättyy hänen täyttäessään 68 vuotta.

Pätevyyskirjan saamiseksi henkilön on suoritettava panostajan kurssi ja siihen liittyvä kuulustelu sekä hankittava riittävä työkokemus. Kurssin ja työkokemuksen pituus määräytyvät sen mukaan, mitä pätevyyskirjaa henkilö on hakemassa.

Lisäksi hakijan on oltava terveydentilaltaan ja muuten sopiva työhön. Koska panostajalla on oikeus käsitellä ja käyttää räjähteitä, tulee hakijan toimittaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle hakemusasiakirjojen liitteenä myös suppea turvallisuusselvityslomake täytettynä ja allekirjoitettuna.

Poikkeuslupa:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue voi erityisistä syistä yksittäistapauksissa myöntää 68 vuotta täyttäneelle tai ulkomailla panostajaksi pätevöityneelle oikeuden toimia panostajana. Poikkeuslupa voidaan myöntää koskemaan tiettyä työkohdetta tai rajattua aikaa. Poikkeusluvan voimassaoloajan määrittelee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Palvelu on maksullinen.

Lupahakemuksen käsittelystä peritään 315 euron maksu. Panostajan pätevyyskirja on henkilökohtainen asiakirja, joten lasku osoitetaan luvansaajalle henkilökohtaisesti ja toimitetaan aina kotiosoitteeseen.


Määräaika

Panostajan pätevyyskirja on uudistettava vanhan luvan voimassaoloaikana. Luvan on oltava voimassa ennen töiden aloittamista. Kuulustelu saa olla korkeintaan 2 vuotta vanha.

Käsittelyaika

Lupahakemuksen käsittelyaika on 30 vuorokautta siitä, kun kaikki lupahakemukseen vaadittavat asiakirjat ovat saapuneet Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon.

Voimassaoloaika

Panostajan pätevyyskirja on voimassa viisi vuotta ja poikkeuslupa kolme vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista (458/2016)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 18.6.2021