suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun hyvinvointialue

Palvelutarpeen arviointi ikääntyneille

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ikään­ty­nei­den kai­nuu­lais­ten ko­to­na asu­mis­ta tue­taan oh­jauk­sel­la ja neu­von­nal­la, jol­la vah­vis­te­taan ikään­ty­nei­den omia voi­ma­va­ro­ja, edis­te­tään toi­min­ta­ky­kyä ja

hy­vin­voin­tia se­kä li­sä­tään ko­to­na asu­mi­seen liit­ty­vää pär­jää­mi­sen tun­net­ta.

Oh­jauk­sen ja neu­von­nan poh­jal­ta ar­vioi­daan tar­vit­taes­sa asiak­kaan hy­vin­voin­tia, ter­veyt­tä ja to ...

Toimi näin

Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsee soittamalla asiakasohjaukseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei se ole tarpeetonta esimerkiksi siksi, että palveluntarve on tilapäinen.

Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Yli 75-vuotiaiden, vammaisten tai ylintä hoitotukea saavien henkilöiden sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Palvelun toteuttaa

Kainuun hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Kainuun hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Kainuun hyvinvointialue
Päivitetty: 4.1.2023