suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun hyvinvointialue

Sotkamon kuntoutusyksikkö

  • Palvelupaikka

Sot­ka­mon kun­tou­tus­yksikkö tar­joaa yh­tei­söl­lis­tä tuet­tua asu­mis­pal­ve­lua se­kä eri­lai­sia kun­tout­ta­via toi­min­to­ja mie­len­ter­veys- ja päih­de­kun­tou­tu­jil­le. Toi­min­ta on suun­nat­tu se­kä kun­tou­tus­ko­dis­sa et­tä ko­to­naan asu­vil­le asiak­kail­le. Asu­mi­nen ja kun­tou­tu­mi­nen kun­tou­tus­ko­dis­sa pe­rus­tuu asiak­kaan yk­si­löl­li­seen tar­peen­mu­kai­seen kun­to ...

Käyntiosoite

Palveluajat

maanantai-perjantai 7.00–17.00

Muut yhteystiedot

Puhelinnumero

+358 447502182 
(pvm/mpm)

Palvelut

Tekstistä vastaa: Kainuun hyvinvointialue
Päivitetty: 5.1.2023