suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Palvelukohteen opastelupahakemus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Tienkäyttäjiä palvelevaan kohteeseen voi olla mahdollista saada opastus maantieltä. Maantiellä tienkäyttäjää opastetaan paikasta toiseen suunnistustauluilla ja viitoilla. Matkan aikana tarvittavat palvelut voidaan osoittaa tienkäyttäjille palvelukohteiden viitoitukseen tarkoitetuilla opastusmerkeillä. Opastettavassa palvelukohteessa tulee olla riittävä palvelutaso ja opastusmerkissä osoitetut palv ...

Toimi näin

Käytä asiointiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua.

Kirjautuminen palveluun vaatii vahvan tunnistautumisen. Tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Liitä hakemukseen

  • kartta, josta käy ilmi kohteen sijainti sekä mahdolliset toiveet opasteiden sijainnista
  • tiedot kohteessa tarjottavista palveluista, asiakaspaikkojen lukumäärä, aukioloajat yms.

Koska lupapäätökset tehdään aina kohdekohtaisena, tulee opastehakemus tehdä käsittäen kohteen kaikki opasteet. Jos opastettavaksi haetussa kohteessa tarjotaan useita eri palveluita, joiden tunnukset (enintään kolme) halutaan opasteisiin, tulee hakemuksessa kertoa palvelujen tärkeysjärjestys.

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit käyttää tulostettavia lomakkeita. Toimita hakemuslomake liitteineen sijaintikunnasta riippumatta Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon (PL 297, 33101 Tampere). HUOM! Tätä hakutapaa käytettäessä peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu.

Kenelle ja millä ehdoin

ELY-keskus voi myöntää luvan sijoittaa maantien tiealueelle tienkäyttäjän opastamiseen tarkoitettuja opastusmerkkejä, jos niistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa liikenteelle eikä kohtuutonta haittaa tien kunnossapidolle.

Lisäksi palvelukohteen opasteluvan myöntämiseen vaikuttavat kohteessa tarjottavat palvelut, palvelujen taso, kohteen sijainti ja lähialueen muut palvelut sekä kohteen opastuksen liikenteellinen tarve.

Pirkanmaan ELY-keskuksen lupapalvelulla on harkintavalta asiassa. Harkinnassa käytetään apuna Palvelukohteiden viitoitus -ohjetta, jossa osoitetaan palvelukohteiden viitoitusperiaatteet ja viitoituksessa käytettävien merkkien käytön edellytykset, alueellisia opastussuunnitelmia ja tapauskohtaista perustelua.


Käsittelyaika

Tarkista keskimääräinen käsittelyaika ELY-keskuksen verkkosivuilta (Palvelukohdeopasteet). Puutteellisesti täytetty hakemus tai puuttuvat liitteet hidastavat hakemuksen käsittelyä.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa 5 vuotta. Voimassaoloaika ilmoitetaan lupapäätöksessä. Opasteet on pystytettävä 1 vuoden kuluessa myönteisen lupapäätöksen saamisesta.

Palvelun toteuttaa

ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 26.1.2023