suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Palvelukohteen opastelupahakemus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Tienkäyttäjiä palvelevaan kohteeseen voi olla mahdollista saada opastus maantieltä. Maantiellä tienkäyttäjää opastetaan paikasta toiseen suunnistustauluilla ja viitoilla. Matkan aikana tarvittavat palvelut voidaan osoittaa tienkäyttäjille palvelukohteiden viitoitukseen tarkoitetuilla opastusmerkeillä. Opastettavassa palvelukohteessa tulee olla riittävä palvelutaso ja opastusmerkissä osoitetut palvelut tulee olla saatavilla niille tyypillisinä ja säännöllisinä aikoina. Kohteessa on myös oltava kävijämäärä huomioon ottaen riittävästi pysäköintitilaa.

Merkin väri riippuu kohteen päätoiminnosta. Sinipohjaisilla palvelukohdeopasteilla opastetaan kaikkia tienkäyttäjiä palveleviin kohteisiin ja ruskeapohjaisilla merkeillä vapaa-ajan matkailijoita palveleviin kohteisiin.

Kohde voidaan viitoittaa joko sini- tai ruskeapohjaisin palvelukohteen opastustauluin tai ruskeapohjaisella palvelukohteen osoiteviitalla ja palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkeillä.

Jos kyseessä ei ole palvelukohde, käytetään mustapohjaista osoiteviittaa ja osoiteviitan ennakkomerkkiä. Mustapohjaista osoiteviittaa voidaan käyttää taajamassa opastamaan virastoihin, laitoksiin sekä teollisuus- ja liikelaitoksiin. Taajaman ulkopuolella osoiteviittaa voidaan käyttää opastamaan myös muuhun yksittäiseen kohteeseen.

Myönteisen lupapäätöksen yhteydessä toimitetaan opasteiden mitoituspiirustukset, kartta opasteiden sijoituspaikoista sekä opasteiden pystytysohje. Opastusmerkkejä ei saa hankkia ennen lupapäätöksen saamista.

Luvansaaja vastaa opasteiden hankkimisesta, pystyttämisestä ja kunnossapidosta omalla kustannuksellaan. Luvansaaja hankkii opasteet merkkivalmistajalta, jolla on CE-merkintä tuotteilleen (SFS-EN 12899 ja SFS-EN 1090).

Toimi näin

Käytä asiointiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua.

Kirjautuminen palveluun vaatii vahvan tunnistautumisen. Tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Liitä hakemukseen

  • kartta, josta käy ilmi kohteen sijainti sekä mahdolliset toiveet opasteiden sijainnista
  • tiedot kohteessa tarjottavista palveluista, asiakaspaikkojen lukumäärä, aukioloajat yms.

Koska lupapäätökset tehdään aina kohdekohtaisena, tulee opastehakemus tehdä käsittäen kohteen kaikki opasteet. Jos opastettavaksi haetussa kohteessa tarjotaan useita eri palveluita, joiden tunnukset (enintään kolme) halutaan opasteisiin, tulee hakemuksessa kertoa palvelujen tärkeysjärjestys.

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit käyttää tulostettavia lomakkeita. Toimita hakemuslomake liitteineen sijaintikunnasta riippumatta Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon (PL 297, 33101 Tampere).

Kenelle ja millä ehdoin

ELY-keskus voi myöntää luvan sijoittaa maantien tiealueelle tienkäyttäjän opastamiseen tarkoitettuja opastusmerkkejä, jos niistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa liikenteelle eikä kohtuutonta haittaa tien kunnossapidolle.

Lisäksi palvelukohteen opasteluvan myöntämiseen vaikuttavat kohteessa tarjottavat palvelut, palvelujen taso, kohteen sijainti ja lähialueen muut palvelut sekä kohteen opastuksen liikenteellinen tarve.

Pirkanmaan ELY-keskuksen lupapalvelulla on harkintavalta asiassa. Harkinnassa käytetään apuna Palvelukohteiden viitoitus -ohjetta, jossa osoitetaan palvelukohteiden viitoitusperiaatteet ja viitoituksessa käytettävien merkkien käytön edellytykset, alueellisia opastussuunnitelmia ja tapauskohtaista perustelua.

Palvelu on maksullinen.

Tarkista ajantasaiset hinnat ELY-keskuksen verkkosivuilta (Palvelukohdeopasteet). Myös kielteinen päätös on maksullinen.


Käsittelyaika

Tarkista keskimääräinen käsittelyaika ELY-keskuksen verkkosivuilta (Palvelukohdeopasteet). Puutteellisesti täytetty hakemus tai puuttuvat liitteet hidastavat hakemuksen käsittelyä.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa 5 vuotta. Voimassaoloaika ilmoitetaan lupapäätöksessä. Opasteet on pystytettävä 1 vuoden kuluessa myönteisen lupapäätöksen saamisesta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotPohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 17.1.2022