suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Palkkaturvan hakeminen

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Palkkaturvan tarkoituksena on turvata työntekijöiden palkat ja muut työsuhdesaatavat silloin, kun työnantaja ei niitä maksukyvyttömyyden takia pysty maksamaan. Työnantajan maksukyvyttömyyden tutkii palkkaturvaviranomainen oma-aloitteisesti. Palkkaturvana voidaan maksaa kaikkia työsuhteesta johtuvia saatavia, jotka työnantaja olisi velvollinen työntekijälleen maksamaan.

Palkkaturvan hakijana voi ...

Toimi näin

Hae palkkaturvaa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä.

Varaa työsuhteeseen ja saataviin liittyvät asiakirjat valmiiksi sähköisessä muodossa ja täytä palkkaturvahakemus sähköisessä asioinnissa. Asiointipalveluun kirjaudutaan sähköisellä Suomi.fi-tunnistuksella pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia hyödyntäen.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta sähköisen asioinnin käyttöön, katso palkkaturvan verkkosivuilta ohjeet hakemuksen täyttämiseen ja toimittamiseen turvaviestinä, postitse tai henkilökohtaisesti.

Tutustu lisätietoihin ja täytä hakemus huolellisesti, niin nopeutat asian käsittelyä. Jos työnantaja maksaa hakemuksen jättämisen jälkeen saatavia, ilmoita asiasta viipymättä palkkaturvaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu työsuhteisille työntekijöille ja heidän puolestaan toimiville ammattiliitoille.

Tee palkkaturvahakemus viimeistään kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä. Jos et ole tehnyt hakemusta määräajassa, ei saatavaa voida palkkaturvana maksaa. Merimiehillä on erityinen pidempi hakuaika (katso lisätietoja palkkaturvan verkkosivuilta).

Voit saada palkkaturvaa vain, jos olet työsuhteinen työntekijä. Jos työ on tehty ulkomailla, saatavat ovat Suomen palkkaturvan piirissä, jos olet työskennellyt suomalaisen työnantajan palveluksessa ja sinulla on kotipaikka Suomessa.

Palkkaturvana voidaan maksaa vain selviä ja riidattomia saatavia. Saatavista on oltava riittävä selvitys, jonka perusteella niiden määrät ja perusteet voidaan todeta. Jos työnantaja perustellusti kiistää haetut saatavat, ei niitä voida palkkaturvana maksaa.

Työntekijän on tällöin nostettava kanne työnantajaa vastaan käräjäoikeudessa. Käräjäoikeuden tuomitsemia saatavia voi hakea uudestaan palkkaturvana.

Palkkaturvana maksettavien saatavien enimmäismäärä on 19 000 euroa samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella. Työaikapankkisaatavilla on palkkaturvassa lisäksi oma, työntekijän kuuden kuukauden palkkaa vastaava, enimmäismäärä. Merimiehillä on omat erityissäännöksensä palkkaturvan enimmäismääristä.

Palkkaturva maksetaan viikon kuluessa päätöksen antamisesta.

Palvelun toteuttaa

Uudenmaan ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 20.9.2023