suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio TE-toimisto

Palkkatuki työttömän palkkauskustannuksiin

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimistot ja työllisyyden kuntakokeiluun kuuluva kunta voivat myöntää asiakkaanaan olevan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin.

Tuen tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille silloin, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta.

Palkkatukea voivat saada

 • yritykset,
 • muut yhteisöt, kuten yhdistykset, säätiöt, rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat,
 • kunnat ja kuntayhtymät,
 • kotitaloudet.

Palkkatukea voidaan myöntää

 • toistaiseksi voimassa olevaan ja määräaikaiseen työsuhteeseen sekä oppisopimuskoulutukseen
 • myös osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos tuen myöntäjä pitää sitä tarkoituksenmukaisena ja se edistää työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä.

TE-toimisto päättää tuen keston ja määrän tapaus kerrallaan.

 • Tukijakson pituus riippuu palkattavasta henkilön työttömyyden kestosta, vamman tai sairauden vaikutuksesta työsuoritukseen ja työnantajasta.
 • Palkkatuki voi olla enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista.
 • Palkkatuen enimmäismäärä säädetään valtion talousarviossa. Vuonna 2022 enimmäismäärä on 1400 e/kk, jonka lisäksi maksetaan enintään palkkatukipäätöksen mukainen prosenttiosuus lomarahasta.

Kun työnhakijalla on palkkatukikortti, se tarkoittaa, että TE-toimisto on tarkistanut mahdollisuuden myöntää palkkatukea, jos työnantajaa ja työsuhdetta koskevat edellytykset täyttyvät.

Palkkatukea voidaan myöntää myös ilman palkkatukikorttia, jos tuetun työn mahdollisuus on kirjattu työttömän työnhakijan työllistymissuunnitelmaan.

Ennen palkkatuen hakemista tutustu huolellisesti hakemuksesta löytyviin täyttö- ja muihin ohjeisiin.

Toimi näin

 1. Hae palkkatukea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista verkkoasioinnissa. Jos et voi hakea sähköisesti, toimita hakemuslomake siihen TE-toimistoon, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee tai jossa palkattava henkilö asuu.
 2. TE-toimisto tarkistaa palkkatuen myöntämisehdot ja verotukseen liittyvät tiedot sekä pyytää tarvittaessa lisätietoja ennen päätöstä.
 3. Työsuhde voi alkaa vasta, kun TE-toimisto on myöntänyt palkkatuen.

Jos haet jatkoa palkkatuelle, jätä jatkohakemus ennen tukijakson päättymistä. Työsuhteen pitää jatkua välittömästi edellisen tukijakson päätyttyä.

Hae palkkatuen maksatusta jälkikäteen KEHA-keskukselta verkkoasioinnissa.

 • Sähköiseen hakemukseen liittyvät lisätiedot tai täydennyspyyntö näkyvät Oma asiointi -palvelussa, joten seuraa hakemuksen tilannetta säännöllisesti.
 • Jos et voi hakea sähköisesti, toimita maksatushakemus liitteineen KEHA-keskukseen postitse.
 • Tutustu KEHA-keskuksen ohjeisiin maksatuksen hakemisesta.
 • KEHA-keskus vastaa tiedusteluihin sähköpostitse.

Yleisneuvontaa palkkatuesta ja sen maksatuksesta sekä sähköisen asioinnin tukea tarjoaa Yritys-Suomi-puhelinpalvelu.

Kenelle ja millä ehdoin

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa ja jos TE-toimisto arvioi sen tarkoituksenmukaiseksi keinoksi edistää työttömän työnhakijan työllistymistä.

Työnantajan on sitouduttava maksamaan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukainen palkka tai, jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.

Palkkatukea ei voida myöntää työnantajalle, jos

 • tuella palkattavan henkilön palkka perustuu vain työn tulokseen, esimerkiksi palkka on pelkkä myyntiprovisio ilman pohjapalkkaa,
 • tuki vääristää kilpailua suhteessa muihin, jotka tarjoavat samoja tuotteita tai palveluja,
 • työnantaja on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja,
 • työsuhde, jota varten tuki on tarkoitettu, on alkanut jo ennen päätöstä tuen myöntämisestä. Poikkeuksena tähän on uuden palkkatukijakson myöntäminen, kun uusi jakso alkaa välittömästi edellisen jakson päätyttyä.
 • elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja on EU:n valtiontukien yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys tai työnantajaa koskee Euroopan komission päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjen vastaiseksi tai sisämarkkinoille soveltumattomaksi.

Palkkatukea on mahdollista saada irtisanomisista tai lomautuksista huolimatta, jos työnantaja on ottanut tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotun työntekijän takaisin työsuhteeseen ennen palkkatukihakemuksen tekemistä. Palkkatuki ei saa heikentää työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden asemaa.

Palkkatukea ei voi maksaa, jos

 • työnantaja ei noudata palkkatukipäätöksen ehtoja,
 • tuen myöntämisen jälkeen selviää, etteivät palkkatuen myöntämisen edellytykset täyty,
 • palkkatukea on myönnetty virheellisesti, liikaa tai perusteettomasti.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTyö- ja elinkeinotoimisto, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Muut vastuuorganisaatiotUudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto, Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto
Palvelusta vastaaTyö- ja elinkeinotoimisto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: TE-toimisto
Päivitetty: 7.3.2022